Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

argyhoeddiadau

argyhoeddiadau

Taith droellog iawn oedd hi a chredai llawer un a gyfrannodd at y drafodaeth ei fod yn ffyddlon i'r argyhoeddiadau Cristionogol.

Yr oedd ef am sicrhau seiliau athronyddol cadarn i waith y gwyddonydd ond yr oedd hefyd eisiau diogelu lle i'r argyhoeddiadau crefyddool.

Yn allanol, yr oedd yr hen argyhoeddiadau'n dal - roedd Duw yn ei gapel, a'i law ar y llyw yn ddi-sigl.

Enillid aelodau drwy amrywiaeth o argyhoeddiadau megis cred newydd yn Nuw fel Pen-lywodraethwr, neu apêl Cristionogaeth fel rheol foesol ragorach, a gwelai rhai yng Nghrist waredwr i'w rhyddhau o afael pwerau demonig.

Bu'r argyhoeddiadau hyn o eiddo ei weinidog yn ddylanwad arhosol ar Edwin.

Oherwydd wedi'r holl siarad, y dylanwad sy'n para, ac mewn rhyw ffordd gyfrin, mae'r dylanwad yn ffurfio cymeriad dyn, yn rhoi iddo argyhoeddiadau ac yn bathu ei bersonoliaeth.

A chaniata/ u'r argyhoeddiadau hyn am Iesu Grist, beth sy'n dilyn?

Yn y cyfamser cafwyd blas ei argyhoeddiadau protestannaidd.

Yn y Nodiadau, yn arbennig, y deuwn wyneb yn wyneb a'r dyn, WJ Gruffydd: ei argyhoeddiadau, ei bryderon, ei freuddwydion, ei gas-bethau, ei hoff- bethau hefyd, ei oddefgarwch, ei ddiffyg amynedd, ei droadau barn sydyn a'i safbwyntiau annisgwyl.