Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

argymhellwyd

argymhellwyd

ARGYMHELLWYD cymeradwyo gweithrediad y Prif Swyddog Iechyd Amgylchedd yn ymateb i'r adroddiad o fewn y cyfnod penodol ar y llinellau a nodir yn ei adroddiad.

ARGYMHELLWYD felly.

Argymhellwyd yn y cyfarfodydd hynny i dderbyn y polisi%au yn ddarostyngedig i rhai mân newidiadau.

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn glynu at ei benderfyniad blaenorol y dylid rhoddi hawl i holl staff y cynghorau newydd i sefyll etholiad i fod yn aelodau ohonynt a phwyso am ddiddymu'r gwaharddiad sydd yn bodoli.

ARGYMHELLWYD derbyn yr adroddiad.

ARGYMHELLWYD derbyn yr adroddiad a'r argymhelliad.

ARGYMHELLWYD ei dderbyn.

ARGYMHELLWYD gwrthod y cais.

ARGYMHELLWYD fod llythyr i'w anfon at y tenant yn ei rybuddio i wella ei ymddygiad rhagblaen neu byddai'r Cyngor yn gweithredu o fewn y rheolau tenantiaeth a cheisio meddiant o'r eiddo.

ARGYMHELLWYD cadarnhau'r Rhybudd Cau a roddwyd ar yr eiddo y cyfeiriwyd ato.

ARGYMHELLWYD eu derbyn.

Argymhellwyd y dylid mabwysiadu'r cynllun lleol fel drafft ymgynghorol yn ddarostyngedig i rhai mân newidiadau i bolisi%au unigol.

ARGYMHELLWYD ychwanegu cadeirydd y Pwyllgor Polisi at aelodaeth y Gweithgor.

ARGYMHELLWYD y dylai cynrychiolwyr y Cyngor ar y pwyllgor anelu at y canllawiau canlynol:-

ARGYMHELLWYD derbyn yr adroddiad a gweithredu'n unol â'r argymhellion canlynol:-