Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arnoch

arnoch

Mae'n hawdd casglu'r offer y bydd arnoch eu hangen i wneud yr arbrofion yn y llyfr hwn, ac y mae'n ddiogel i'w defnyddio.

'Rhaid i mi ymddiheuro am darfu arnoch chi ar y Sul,' meddai Rhian.

Yn awr rhaid dysgu sut i beidio a gadael i'ch gwrthwynebydd gael yr afael drechaf arnoch yn ystod rhan gyntaf y chware.

Wedyn, fel petai'n dod yn ôl i fyd pobl, cododd o'i blyg a dweud, 'Ia, wel, gadwch i mi ca'l golwg arnoch chi, Musus Williams.' Ac allan â'r stethosgop!

Chwiliwch amdanynt cyn iddynt gael blaen arnoch.

Dewislen Steil Ar y dechrau bydd arnoch eisiau defnyddio pob math o ffontiau a steil a bydd CYSGOD a thanlinellu bras mewn Ffontiau Blodeuog yn britho eich gwaith.

Y math arall o wybodaeth fyddai ei angen arnoch ydi gwybodaeth ymarferol o nodweddion a defnydd y gwahanol opsiynau, fel y gallech ddewis y model sy'n cwrdd orau a'ch hanghenion cyfredol ac i'r dyfodol.

"Beth sy'n bod arnoch chi?" meddai.

Ond nawr, wedi ichi gael ryw hwb bach, does dim dal arnoch chi', chwedl Mona wrth iddo droi'n fwyfwy hyderus.

Fydd dim angen llawer o bethau arbennig arnoch ar gyfer yr arbrofion; mae'n debyg y byddant ar gael yn eich cegin gartref.

Gall dadlau fel hyn am bris siwt neu soffa godi cywilydd arnoch chi weithiau, os yr ydych yn digwydd bod efo fo, ond dros y blynyddoedd arbedodd bunnoedd i mi wrth fargeinio drosof.

Diau y bydd angen prynu batri arnoch, hyd yn oed os oes trydan yn y garafan neu beidio.

Ddim os oedd angen yr arian arnoch chi; ac roedd eu hangen arna i.

Er iddi fod yn arferol i roi cilwg yn ol ar ddechrau blwyddyn newydd, tydw i ddim am godi'r felan coli arnoch wrth restru'r problemau a gafwyd o fewn y diwydiant yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

Edrychwch ar fap o'r ardal, ac y mae dwy gronfa enfawr yn rhythu'n las arnoch o glytiau gwyrdd Coedwig Alwen.

Bendith arnoch ar eich aelwyd newydd a brysiwch yma i Foelfre i'n gwled!

'Bron colli nabod arnoch chi.

Ewch i ystafell dywyll a syllwch arnoch eich hun mewn drych.

Ond os oes arnoch eisiau gosod y gwaith allan yn ofalus yna gwell ei sgrifennu ar y sgrîn yn y ffont yr ydych am ei defnyddio.

(Fe ofynnir ichwi os oes arnoch eisiau cadw unrhyw newidiadau a wnaed ers ichwi 'gadw' ddiwetha'.) Os byddwch yn dewis Close yna bydd y ddogfen yn cael ei chau ond bydd y cymhwysiad (ClarisWorks) yn dal ar agor.

A hithau'n prysurlyfu, byddai Seren â'i llygad arnoch fel petai'n edrych ymlaen at ddechrau arnoch chwi.

Os oes rhyw symbyliad arall, bydd eich gwaith yn amddifad o gywirdeb, a bydd yn rhythu arnoch weddill eich oes fel darlun o ddyn a gwên ffals ar ei wyneb.

Mi fuo'n drwm arnoch chi'r tro yma, yn do?

Mae angen gwahanol fathau o wybodaeth arnoch i'ch helpu i benderfynu pa un o'r amrywiaeth o gadeiriau olwyn sydd ar gael ar hyn o bryd i'w phrynu.

Mae'r Gymraeg i'w gweld yn arwynebol mewn cryn dipyn o lefydd erbyn hyn, ond os ydych yn rhan o'r sector preifat does dim rheidrwydd arnoch chi i ddefnyddio Cymraeg o gwbwl.

Pun sydd â'r dylanwad mwyaf arnoch chi yn y pen draw?

Byddai arnoch chwant ei phwnio â'r mesur blawd ar ei phen llygodennaidd.

Nid yw'n anodd gweld sut mae pethau arnoch - dau styfnig yn rhannu'r un tŷ, torri'r un bara a bwrw'r nos yn Nhrefeca Fach.

Yn enwedig, debyg gen i, os ydi cariad y ferch am gael ei ddwylo arnoch chi.

Rhag ofn i chi fynd i guddio y tu ôl i'r soffa a chymryd arnoch bod yna neb adre, fe fyddai'n werth cofio eich bod chi'r un mor debygol o ganfor menyw dal, ffasiynol ei gwisg, â chrop o wallt gwyn, yn sefyll ar y rhiniog â chriw o Dystion Jehovah.

Y cyngor gorau y medr neb ei roi i chi yw pwyso arnoch i fynd a rhywun profiadol gyda chi, yn enwedig felly pan fyddwch yn prynu'n ail law.

Os oes angen lifft arnoch, cysylltwch â'r swyddfa.

'Beth yw'r sbortian sy arnoch chi, blant?'

ydych chi'n pori llawer mewn llenyddiaeth dramor, ac a yw'r llenyddiaeth honno'n gadael ei hôl arnoch?

'Mae mwy o'u hangen nhw arnoch chi nag arnon ni.

Os oes arnoch eisiau i'r hirgrwn fod tu ôl i'r petryal dewiswch Move to Back o'r ddewislen Arrange.

Bydd angen hylif sebon arnoch.

'Os oes arnoch chi wir eisiau gwe]d, mi af i â chi o gwmpas.' 'Dyna pam y dois i yma.' Cynyddodd sŵn y peiriannau wrth iddynt nesa/ u at yr adran gynhyrchu.

Gan nad yw'r Cynulliad â'r hawl i basio deddfwriaeth gynradd, pwyswn arnoch i fynnu fod senedd Westminster yn neilltuo amser penodol i drafod Deddf Addysg gyfochrog i Gymru fydd yn gweithredu barn y Cynulliad Cymreig.

Yn y blwch trafod teipiwch enw'r arddull yn y blwch Name ac yna dewiswch y nodweddion arddull (arddull, y ffont, a'r maint etc ) y mae arnoch eu heisiau ac yna clicio Add a Done.