Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arnon

arnon

Trueni na chafon nhw gyfle, achos oedd y gynulleidfa yn dwlu arnon ni, yn enwedig yn Ne Cymru." Bu'r grŵp yn llwyddiannus iawn, ond bu gwrthdaro gan nad oedd Bobby yn fodlon i'r merched briodi...

Mae'r mesur yn rhywbeth all effeithio arnon ni bob un sy'n darllen yr erthygl hon, felly mae na ddau beth allwch ni wneud.

'Ond mae tamed bach o siap yn dod arnon ni nawr a mae'n rhaid i ni gryfhau rhai safleoedd eraill yn y garfan.

'Roedd angen ennill y cwpan arnon ni i gael rhywbeth o'r tymor ond wnaeth hynny ddim digwydd.

Mi wn i'n iawn fod Heledd wedi penderfynu gwneud i ffwrdd a hi 'i hun, ond mi rydw i 'run mor siŵr ei bod hi hefyd wedi ystyried mai dyna'r ffordd fwyaf effeithiol o ddial arnon ni - o'r tu hwnt i'r bedd.

Onid oes 'na olwg brudd glwyfus wedi mynd arnon ni gwedwch?

Rhoi rhyw gyngerdd bach i ddau filwr sy'n unig ac ymhell o'u cartref." Ond cyn Jean Marcel gael cyfle i brotestio, ychwanegodd yn sydyn, "Rwyt ti am i ni gael y bwyd yna sydd wedi ei ddwyn oddi arnon ni'n ôl yn dwyt?"

'Nhw fydd yn dechre fel ffefrynne, a mae hynny'n codi peth o'r pwyse oddi arnon ni.

Mi fydd y fyddin yn ymosod ar arweinwyr y Palesteiniaid sy'n gyrru plismyn i ymosod arnon ni," meddai'r Uwchfrigadydd Yom-Tov Samia, pennaeth y fyddin yn ne'r wlad.

Yn anffodus, un penwythnos, buodd y cwbwl bron â throi'n sur arnon ni.

Wel, i orffen y stori, fe wrandawodd arnon ni'n ddigon tawel, ac fe gymrodd y 'suspension' mewn ysbryd da cyn belled ag y gallen ni weld ...

Mae'n defnyddio natur ac effaith yr elfennau arnon ni i'w hysbrydoli i gyfansoddi.

'Wel, dyna ni, mae hi wedi canu arnon ni go iawn rŵan, 'tydi,' meddai Geraint yn wyllt.

"Beth sy'n bod arnon ni bore yma?

Collodd pob un o chwaraewyr Llanelli o gwmpas hanner stôn o bwyse yn ystod y gêm honno, wrth i'r chwys lifo oddi arnon ni.

Mae o'n edrach i lawr arnon ni, blant y wyrcws." Ac roedd tân yn ei lygaid wrth ddweud hyn.

Roedd yr eiliad yna, pan ddychmygais sut byddai hi arnon ni petaen ni wedi cael ein dal gan y banditos, yn eiliad frawychus.

'O wel, mi fedrwn gymyd arnon inni fwynhau'n hunain beth bynag.

Wrth ddweud "arnon ni" rwyf yn golygu pobl heddiw a phobl a fu yn yr oesoedd o'r blaen.

'Mae angen cael ein hyder yn ôl arnon ni ar colli yn erbyn Penybont.

Rych chi'n dechre difaru nawr i chi alw arnon ni i ddod i'ch helpu chi!

Roedden ni'n ffilmio yn ei chysgod hi ar y traeth pan waeddodd ein gyrrwr arnon ni i symud yn gyflym.

Roeddwn i'n gweld yr Iraniaid yn edrych arnon ni, a chyn bo hir dyma un ohonyn nhw'n dweud: 'Chi deud stori ysbryd.

'Mae mwy o'u hangen nhw arnoch chi nag arnon ni.

Erbyn cyrraedd y Foryd, mi oeddan ni wedi blino'n ofnadwy, ond chym'ron ni ddim arnon o gwbl er mwyn i ni gael mynd i nofio ar ein hunion.

"Mae'n ddyletswydd arnon ni i fynegi i genhedlaeth o bobol beth yw natur eu hanes nhw."

"Mae'n debyg fod y gweddill ohonoch chi'r criw yn credu fod y dasg yn amhosibl, ond mae'n ddyletswydd arnon ni droi'n ôl a cheisio dod o hyd iddo." Cytunodd pawb.

Y Diddanion oedd yr unig lecyn golau yn Nhrysorfa'r Plant ac am Y Cenhadwr, ofer fu'r ymdrech erioed i ddod o hyd i ddim ynddo i ysgafnhau y baich o grefydd oedd yn pwyso arnon ni.

Wel, go brin fod hynny'n wir, ond roedd y mynydd y tu ôl i'n tŷ ni mor uchel fel ei bod hi'n fachlud arnon ni tua dau y prynhawn, a'n dil&eit mawr oedd cael mynd i Ogmore by Sea weithiau ar fin nos o haf i weld yr haul eto!