Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arolygon

arolygon

Nod y safle yw darparu gwybodaeth gyffredinol ynglun â'r Comisiwn yn ogystal â manylion am arolygon etholiadol ac arolygon ffin y Comisiwn.

Gae'r Gymdeithas yn bwriadu, trwy gynnal arolygon diogelwch, gwell Qweithdrefnau, hyfforddi a rhagweld synhwyrol gan reolwyr a gweithwyr i wneud cyfraniad sylweddol at atal damweiniau.

v) cynnal arolygon rheolaidd ar hap o gyfarpar, dillad gwarchod, mannau gwaith (dan do a thu allan), a staff i wneud yn siwr bod ysbryd y Polisi hwn yn cael ei gynnal;

Dylid gwneud arolygon rheolaidd o'r ddarpariaeth cyfatebol o adnoddau yn yr ysgolion cyfrwng Gymraeg er mwyn mesur i ba raddau mae'r cyfle yn gyfartal i bob disgybl sy'n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ni fu yna'r un gwleidydd tebyg mewn sefyllfa mor gref yn yr arolygon barn ar yr adeg hon yn y cylch etholiadol.

A 'does gen i ddim llawer i'w ddweud wrth arolygon barn, nac am y gystadleuaeth afiach rhwng y sianeli teledu ar bwy sy'n ennill fwyaf o wrandawyr.