Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arolygwr

arolygwr

Ei awdur oedd Tremenheere, a oedd yn dechrau ar ei yrfa nodedig fel arolygwr ffatri%oedd,.

Bu ef yn athro ac yn arolygwr yn yr Ysgol Sul am flynyddoedd lawer.

Gwnewch yn siwr fod eich arolygwr profiad ysgol yn cael eich neges mewn pryd i osgoi siwrnai hir a seithug: y mae'n werth ei ffonio yn ei gartref/ei chartref i wneud yn siwr o hyn.

oedd y ffordd y disgrifiodd arolygwr ffatri y plant yng ngogledd Lloegr yn siarad, ac fe geir arolygwyr Pwyllgor y Cyngor byth a hefyd yn cyfeirio at yr hyn nad oedd yn ddim ond brygawthan parablus i'w clustiau, pan oedd y plant mewn gwirionedd, mae'n siwr, yn adrodd barddoniaeth neu ddarllen rhyddiaith yn weddol ddeallus.

Mrs Trench oedd ei henw, sef gwraig Arolygwr Stad Arglwydd Penrhyn.

Gwrandewch ar hwn: Mae rhywbeth da gyda ni nawr, rhag ofn bydd rhyw rhiant, arolygwr neu bwy bynnag eisiau ei weld e...

Dwn i ddim am faint o amser y bu'n arolygwr ond ef yw'r un ddaw i'r cof bob amser y meddyliaf am arolygwyr y festri.

Mae gen i awydd cwyno wrth yr Arolygwr.'

Roedd gan Miss Jones Bach dri chariad ffantasi%ol - Arolygwr y Poli%s, Prifathro'r Ysgol Ramadeg ac, yn rhyfedd ddigon, Arglwydd Davies, Llandinam.

Davies oedd yr arolygwyr ym Mhwllheli; y mae'r ddau wedi'n gadael erbyn hyn Dreifio fu hanes DS cyn cael ei ddyrchafu'n arolygwr a chofiaf unwaith fod yn ofalydd ar ei fws, a chyrraedd i mewn i Bwllheli ymhell o flaen yr amser a nodwyd ar yr amserlen.

Os byddwch yn sâl yn ystod profiad ysgol rhaid ichwi roi gwybod i'r ysgol cyn gynted ag y bo modd cyn dechrau'r ysgol yn y bore; rhaid ichwi hefyd roi gwybod i'ch arolygwr profiad ysgol cyn gynted ag y bo modd.

Yn dilyn Gwrthryfel Casnewydd, anfonwyd yr arolygwr H.