Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arth

arth

Ail lyfr yng nghyfres Byd o Beryglon gan Gary Paulsen ydi'r Arth Grisli ac mae'r stori wedi ei chyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg gan Esyllt Nest Roberts.

Gwêl rhai heddiw gysylltiad rhwng ei enw â chwlt yr arth.

Y mae cofeb iddo ar yr ochr aswy i'r ffordd fawr wrth fod dyn yn teithio i gyfeiriad Llanfihangel-ar-arth.

Enw ei gartref oedd Dryslwyn Llanfihangel-ar-arth.

Digwyddai fod yn Eglwyswr ac yn aelod yn Eglwys Llanfihangel-ar-arth.

Fel mae'r teitl yn awgrymu, mae hon yn stori arswyd sydd yn sôn am arth grisli.

Mae Justin, bachgen 13 oed, wedi cael ei adael ar ei ben ei hun ar fferm ei ewythr Mac a phan fo'r arth grisli, sydd wedi lladd anifeiliaid ffermydd cyfagos, yn lladd anifail sydd yn annwyl iawn i Justin, mae o am ddial.

Ond, fel mae Justin yn darganfod, nid yw'r arth grisli yma yn arth arferol ac mae'n profi'n sialens iddo.

Y ddau deithiwr fydd yn cael eu noddi ar y daith 150 milltir yw Huw Lewis o Aberystwyth a Dylan Wyn Davies o Lanfihangel ar Arth, Pencader.

Yr Arth Grisli gan Gary Paulsen (addasiad Esyllt Nest Roberts). Gwasg Carreg Gwalch.

Mae Dominic Dale, o Lanfihangel ar Arth, drwodd i chweched rownd Pencampwriaeth Snwcer Liverpool Victoria Prydain.

Gafaelai'r rhew am ei gorff yr un fath â phawen arth wen yn glynu mewn morlo bach "Helpwch fi, ffrindiau annwyl, helpwch fi!' Ceisiodd Alphonse weiddi, ond syrthiodd yn llonydd ar y ddaear.

Bu proses hir o leihau'r nifer o weithwyr yng Nghanolfan y cwmni yn Llanfihangel ar Arth a nawr mae Hyder yn dwyn pwysau ar ragor o weithwyr i adael.

Mae'r ail gerddwr noddedig, Dylan Wyn Davies sydd hefyd yn 20 oed yn dod o Gwenllan, Llanfihangel ar Arth, Pencader ac yn gweithio i gwmni Cadwyn yn Llanfihangel ar Arth, Sir Gaerfyrddin.

Mae lefel yr ymlyniad yn amrywio e.e. ym 1987, bu bygythiad i gau Ysgol Llanfihangel-ar-Arth (a leolir yng nghanol pentref nad sydd ag unrhyw neuadd arall) ac hefyd Ysgol Penwaun (a wasanaethai ardal wledig wasgarog). Achubwyd y naill a chaewyd y llall.

Byddent hefyd yn hela'r arth a'r blaidd, y baedd gwyllt a'r carw coch yn y coedwigoedd ar yr iseldiroedd.

Y rhan orau o'r llyfr i mi oedd pan oedd Justin yn meddwl ei fod o'n hela'r arth pan oedd yr arth yn ei hela fo mewn gwirionedd.