Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

asesiad

asesiad

'Roedd hyn yn golygu y byddai'r refferendwm â grym gorfodol yn hytrach nag yn asesiad ymgynghorol.

hanfod asesu o'r fath yw yw, ac mae'n hanfodol cyfuno asesiad athro gydag asesiad tas a phrawf.

Seilir asesiad o ansawdd y dysgu a arddangosir gan ddisgyblion ag AAA ar eu sgiliau fel dysgwyr yn y gwaith a wneir.

mae'r enghreifftiau uchod o ysgrifennu hyd at un tudalen neu fwy nag un tudalen yn galw am asesiad gwahanol lle bo maint yr ysgrifen yn amrywio.

lle bo sampl o ddatganiadau o gyrhaeddiad yn cael eu hasesu trwy brofion a tasau, gall hynny, fel mewn unrhyw arholiad, ddylanwadu ar ganlyniadau'r asesiad.

Disgwylir asesiad o werthiant ac o ddefnydd y cynllun cyn cwblhau'r gyfres gyfan

Gelwir hyn yn "asesiad"." BYDD Y DEHONGLIAD HWN O ASESIAD, FEL PROSES LLE MAE'R CLIENT YN

Hunan Asesiad

Gwneir datganiad o'r fath ar ôl asesiad gan dîm aml-ddisgyblaeth, ac mae'n rhiad i'r tîm hwnnw gynnwys rhywun sy'n gallu rhoi cyngor seicolegol, addysgol a meddygol ac mae'n rhaid iddo roi ystyriaeth i farn rhieni.

Rhan o'r broblem yw fod yna asesiad yn cael ei wneud o faint o alw fydd yna yn 2001 am ffurflenni cyfrifiad Cymraeg.