Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

asesiadau

asesiadau

a yw'r asesiadau'n briodol ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig ?

safonau cyrhaeddiad - gan gynnwys cwmpas gwybodaeth y disgyblion am y pwnc a'u gallu i gymhwyso'r wybodaeth hon i sefyllfaoedd newydd; maint eu dealltwriaeth a'u meddiant o sgiliau; eu canlyniadau yn asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac mewn arholiadau cyhoeddus.

y berthynas â'r Cwricwlwm Cenedlaethol strategaethau dysgu diogelwch mewn labordai asesiadau ac arholiadau adnoddau, megis rhaglenni cyfrifiadur, tapiau fideo etc.

Mae asesiadau athrawon mewn iaith yn rhoi ystyriaeth i gynnydd y disgyblion yn yr amrediad llawn o waith llafar, darllen ac ysgrifennu.

bydd angen dadansoddiad manwl yn nes ymlaen i ganfod a oes arwyddocaol rhwng asesiadau'r gwahanol ddogau.

wrth drafod y profion darllen ac ysgrifennu, mynegwyd pryder fod argraffu profion mewn pedwar lliw ar gyfer pedair haen yn tynnu sylw anffodus at asesiadau nad ydynt eto yn wybyddus i'r disgyblion.

A yw cyraeddiadau yn y gwersi yn cydweddu â'r asesiadau ysgrifenedig o alluoedd?