Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

atebais

atebais

A gostyngeiddrwydd mawr, atebais innau fy mod yn credu y defnyddiai'r Arglwydd fi yn gyfrwng i'w hiacha/ u hi A'm calon yn llosgi ynof, dodais fy nwylo ar ei phen a gweddi%ais ag angerdd am i'r Arglwydd gyffwrdd â hi y foment honno yn ei gwendid a'i hiacha/ u.

'I Edward Wyn,' atebais yn syth, fel pe bai rhyw fymryn o furmur hen adlais yn fy ysgogi.

"Mui Bien!" (Da iawn) atebais yn gelwyddog!

"Deudwch wrthyn nhw." "Emrys Ifans," atebais innau mewn llais crynedig.

Heblaw, Saeson bia hannar tai'r ardal 'ma erbyn hyn a dim ond yn yr ha mae'r mwyafrif ohonyn nhw yma." "Ia...ond mae 'na Gymry ar ôl yma ac acw," atebais yn ddiargyhoeddiad.

Wrth gwrs, wrth gwrs, atebais innau, yn hyderus na fyddwn yn clywed gair pellach am y peth.

'Rhoswch chi,' medda fo, "rydych chi wedi dechrau pregethu, yn 'tydach chi?' 'Wel ydw,' atebais.

Atebais, O Arglwydd DDUW, nid wyf erioed wedi fy halogi fy hun; o'm hieuenctid hyd yn awr nid wyf wedi bwyta dim a fu farw nac a ysglyfaethwyd, ac ni ddaeth cig aflan i'm genau.

'Mi'rydw i rwan,' atebais yn bendant.

Atebais innau ar unwaith: "Very good.

"O ble'r ydych yn dod?" Pan atebais, "O'r Rhyl", disgynnodd cwmwl tosturiol tros eu hwynebau.

'Ydi hanner coron yn ddigon i dalu am het pregethwr, deudwch?' Twt lol,' atebais, "does dim eisio ichi dalu dim.

Doeddwn i ddim yn siwr iawn, ond am fod Mam wedi bod mor bethma, atebais, 'Ydw.

Ac fe atebais ar unwaith y buaswn yn gwneud hynny, gan feddwl y buasai mor hawdd ag yr ydoedd yng nghyfarfod y Nant y noson gynt.

Religious Knowledge, atebais inna' gan wthio 'mrest allan.