Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

atgyweirio

atgyweirio

Gwnaed Ynot Benn yn aelod o Anrhydeddus Urdd y Llwynogod pan aeth y ganolfan ar dan ddwywaith nes bod rhaid atgyweirio ac ail-adeiladu go helaeth.

tuag at "atgyweirio ac ad-drefnu% ar ôl y rhyfel.

Mae llawer o infrastructure y wlad - fel y system drafnidiaeth - wedi cwmpo yn ystod y ddwy neu dair blynedd ddwetha a dwin siwr y bydde dod ar gystadleuaeth i'r wlad yn sicrhau bod ni'n cal bysus newydd, y ffyrdd yn cal eu atgyweirio ar rheilffyrdd yn cal eu gwella.

Tywydd braf a chymerwyd y cyfle i atgyweirio rhai o'r planciau ar y dec oedd wedi cael eu difrodi yn y storm.

Yn ogystal, coronwyd hyn oll gan waith Buddug Medi yn awr wrth ymgymryd ag atgyweirio Penrhiw.

Fel y gwyr pawb bellach, nid oes ad-daliad treth incwm i'w gael yn awr ar ail forgais na chymorthdaliadau i atgyweirio tai o'r fath.

Ffurfiwyd Cymdeithas Rheilffordd Eryri i gefnogi ac i gymryd rhan flaenllaw yn y broses o atgyweirio a chynnal y Rheilffordd ac mae'n cefnogi Rheilffordd Ffestiniog yn y gwaith o ailadeiladu'r lein.

"Rydw' i'n ddigon prysur rŵan," meddwn i, ar frys, ac yn anghwrtais ddigon er nad oedd yna ddim adwaith oddi wrth y talp o geuled o'm blaen i, "Dodrefnu'r fflat a phrynu celfi newydd, ac atgyweirio a diweddaru a newid tipyn ar y lle hefyd." "Yn wir," meddwn i, a dim ond prin gymryd anadl rhwng dwy frawddeg, "Mae'r pentiwr acw heddiw yn gorfffen addurno'r stafell fyw i mi." Ond nid oedd dianc i fod.

Sylwyd hefyd bod un cerbyd o fewn yr adeilad yn cael ei atgyweirio yn ôl pob golwg, ac y lleolwyd carafan sefydlog o fewn yr adeilad.

Gellir cael grantiau gan Gyngor y Celfyddydau, Cyndeithas Celfyddydau Gogledd Cymru, Cronfa Gulbelkin, cyfran o'r trethi, Cyngor Sir Clwyd, Yr Awdurdod Datblygu, ac ati, tuag at gynnal ac atgyweirio'r Stiwt.

Gwelodd y Priodor a dau fynach yn atgyweirio cychod gwenyn, cychod eu hadar paradwys.

Ar ôl ychydig o siarad aeth y brawd ati i atgyweirio'r gwely a'r tro hwn rhoes waelod tipyn cadarnach iddo.

Y flwyddyn ddiwethaf ni fu'r clwb yn agored fawr oherwydd atgyweirio'r ganolfan a bu colled mawr i'r aelodau am le i fynd ar nosweithiau oer y Gaeaf.

'R oedd hyn yn wastraff ar arian y cyhoedd, oherwydd gall pwy bynnag sy'n medru fforddio prynu ail dy yn y lle cyntaf ei atgyweirio heb gymorth ariannol.