Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

atoch

atoch

Mewn pwyllgor diweddar o Ranbarth Arfon o Ferched y Wawr, gofynnwyd i mi anfon atoch i fynegi ein gwrthwynebiad â'r rhyfel yn y Culfor.

a oedd y llwyddiant sydyn hwn yn annisgwyl, ac a yw cyhoeddusrwydd o'r fath yn apelio atoch?

A oes unrhyw ddefnyddiau tryloyw yn agos atoch yn awr?

Mae'r uned hon ar y llaw arall wedi'i chyfeirio'n benodol atoch chi'r cydgysylltwyr (neu unrhyw un arall mewn ysgolion y tu allan i Wynedd sydd yn gyfrifol am arwain, cyflwyno syniadau, monitro ac yyb ym maes dysgu yn y sefyllfa ddwyieithog.

Ni dderbyniais ateb nac eglurhad ac mewn pwyllgor diweddar o Ranbarth Arfon, gofynnwyd imi anfon atoch eto.

'A dod yn ol atoch chi bob nos?

ANNWYL OLYGYDD--Rwy'n sgwennu'r llythyr yma atoch fel un o Gynghorwyr Tref Blaenau Ffestiniog yn dilyn ymddiswyddiad un o'r aelodau yn y cyfarfod blynyddol yn ddiweddar am y tybiaf y medraf esbonio rhai o'r rhesymau a'r cefndir i'r digwyddiad yma.

Dŵad atoch eich hun oedd yn boenus, ond roedd yn werth o ar y dechra cychwyn.

Anfonwn ein cofion atoch.