Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

atomfa

atomfa

Hwn ydy'r diweddara mewn cyfres o drafferthion i daro'r atomfa.

Yn ôl BNFL, perchnogion yr atomfa, does yna ddim rheswm i bryderu.

Pan es i Drawsfynydd, roedd yr Atomfa yn dechrau gweithio.

Yn ôl y rheolwyr yr atomfa, maen nhw'n cymryd y mater yma o ddifrif.

Nid oes electron nac atom chwaith ond yn ein dychymyg i esbonio'r ffordd mae Atomfa Trawsfynydd yn gweithio, ac i adeiladu systemau teledu gwell.

Ond ddydd Iau diwethaf mi sylwodd staff yr atomfa bod rhywfaint o'r gwymon ger yr orsaf wedi troi'n wyn.

Tenor ardderchog oedd Ivor Thomas, ac rwy'n cofio ei glywed yn canu mewn cyngerdd a arferai fod yn rhan o Eisteddfod Mon, gyda Madam Rosina Buckman (a gafodd ei chladdu yn Sir Fon, lle mae Atomfa'r Wylfa, a lle y buont yn deud i rywrai clywed canu).

Mae gan yr atomfa hawl i ollwng rhywfaint o sodiwm hypochloreid i'r môr i stopio gwymon a phlanigion dyfu y tu mewn i'r pibellau sy'n cario dwr i'r môr.

Y gwaith o ddigomisiynu atomfa Trawsfynydd yn cychwyn a cholli 600 o swyddi.

Cofio pobl am y tro cyntaf yn cael rhywfaint o arian sylweddol i'w dwylo gyda dyfodiad gwaith yr Atomfa.

Ddechrau'r wythnos cafodd cannoedd o alwyni o gemegyn wedi gollwng i'r môr o Atomfa'r Wylfa ar Ynys Môn.