Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

atyn

atyn

'Naddo, wyddoch chi,' meddai'r siopwr Gemp oedd yn digwydd gwthio'i feic ar draws y stryd tuag atyn nhw ar y pryd.

"Mae o'n rhy isel!" gwaeddodd rhywun gan wyro'i ben wrth i Douglas ruthro tuag atyn nhw.

Ond ymron ar unwaith gwelsant ddau ffurf yn hedfan tuag atyn nhw, un o'r gogledd ac un o'r gorllewin.

Cipiodd ei wn o'i wregys a dechrau saethu atyn nhw'n gyflym.

Wrth i hyn ddigwydd gwelwyd cwch modur yn rhuthro tuag atyn nhw.

Pan es i atyn nhw yn y bora, roedd un wedi rhewi'n gorn yn lle odd o'n sefyll.

Er mwyn cael gwared â nhw, smalia fod yn gyfeillgar tuag atyn nhw am unwaith." "Ac rydw i fod i roi'r cawl iddyn nhw'n fwyd ydw i?" meddai Lludd.

Ambell waith bydd Ffeil yn rhoi gwybod iddyn nhw am stori ddiddorol yng Nghymru ac yn anfon lluniau a chyfweliadau atyn nhw ar y lloeren.

Disgynasant fel cawod o gesair arni, ond er gwaethaf y rhain, aeth y ddraig ymlaen atyn nhw, ei chorff yn troi'n goch gan lif ei gwaed.

Er nad ydw i'n arbenigwraig ar anghenion dysgwyr dwi'n siwr y bydd y fersiwn arbennig hon yn boblogaidd gyda rhieni sydd a'u plant yn dysgu Cymraeg gan ei fod wedi ei anelu atyn nhw yn benodol.

Mi faswn i wedi disgwyl i un o'r staff o leia' holi 'helô, pwy ydach chi?' Mi fydda' i'n mynd yn ôl atyn nhw a holi pam fod hyn wedi digwydd.

Pan oedden nhw ar eu ffordd adre o'r parc fe welson nhw Dad yn croesi tuag atyn nhw wrth y goleuadau.

Mae pobl fydd yn gweld y lluniau'n dod atyn nhw gyda'u profiadau eu hunain, wrth gwrs'.

Ond cyn chwarae Stoke, mae cyfle i Abertawe dynnu'u gwynt atyn.

Roedd llwybrau trwyddynt ond roedd rhaid i chi gadw atyn nhw achos y nadroedd.

Roedd y Groegiaid wedi dotio atyn nhw a hyd heddiw maen nhw'n cael eu hadrodd a'u hysgrifennu mewn sawl iaith ledled y byd.

Byddaf yn troi'n ôl atyn nhw eto, nid heb beth betrusder ynglŷn â'r hyn y byddaf yn debyg o'i ganfod.

Gweryrodd y ceffylau'n falch pan welsant Caradog a'r rhyfelwyr yn cyrraedd atyn nhw.