Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bachyn

bachyn

Mae fferm o'r enw Fach i'r de o'r fan lle ceir tro sydyn yng nghwrs yr afon, tro ar ffurf bachyn.

Y bachyn tynnu.

Nid ein bod yn chwilio am fargen wrth gwrs, gan fod y bachyn tynnu yn un o'r ategolion pwysicaf y byddwch yn eu prynu.Gwell glynu at rai o'r gwneuthurwyr mwyaf adnabyddus, megis Witter, sy'n darparu gwahanol fodelau ar gyfer gwahanol geir.

Fel wiwer, cerddodd Alun ar hyd y boncyff a phlygu i lawr i ryddhau'r bachyn o'r pren.

Daliai i droi'n wallgof wrth i'r bachyn fynd i mewn i'w gnawd wedyn.

'Mae'r bachyn yn rhy bell i mewn o lawer.

'Mae wedi llyncu'r bachyn,' meddai Alun.

Y peth cyntaf y byddwch ei angen yw'r bachyn tynnu.

Bydd yn llai o drafferth na gosod bachyn newydd.

'Na, fedra i ddim cael y bachyn yn rhydd, treia di,' meddai wrth roi'r pysgodyn i Bleddyn.

'Mae'r bachyn wedi mynd i wreiddyn y goeden acw sydd wedi syrthio ar draws yr afon.'

Dewisodd un bychan a'i roi ar y bachyn.

Cofiwch ofyn i'r sawl fydd yn gosod y bachyn tynnu osod Uned Gyfnewid Gwefr (Split Charge Relay) ar gyfer y batri.

'Dydi hwn ddim yn ddigon mawr i'w gadw,' meddai, 'gwell i mi dynnu'r bachyn a'i daflu yn ôl i'r afon.'

Teimlai'r pry genwair yn gwingo yn ei law ac yna'n neidio wrth i'r bachyn ei drywanu.

Llwyddodd i gael y bachyn o geg y pysgodyn a rhoddodd y brithyll yn ôl yn yr afon.

Dydy'r bachyn ddim ond modfedd neu ddwy o'r golwg.

ac yn gwingo wrth y bachyn roedd brithyll braf.

Daeth y bachyn o'i afael, ac fe dynnodd y ceffylau y coitsmon oddiar y brêc.