Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bantycelyn

bantycelyn

Dyna i Bantycelyn beth sy'n gwneud hanes y croeshoelio'n rhan o'n hanes ni.

Byddech yn disgwyl i Bantycelyn ganu mwy nag a wnaeth am yrfa ddaearol Iesu Grist, am ei wyrthiau neu ei dosturi at gleifion a phobl wrthodedig, neu hyd yn oed am ei atgyfodiad a'i esgyniad.

Yn hynny o beth, meddir, mae rhamantiaeth yn fwy rhesymegol na chlasuraeth y Dadeni.' Mae'r pwyslais yma yn gogwyddo fwy i gyfeiriad rhamantiaeth nag a wnâi'r gyfrol ar Bantycelyn, ac yn wir fe dderbynnir fod egwyddor sylfaenol rhamantiaeth yn iawn, er bod angen symud ymlaen at ryw synthesis amgenach.

Ond "cread" yw'r bydysawd i Bantycelyn a chread y mae'r Gwaredwr yn llywodraethu drosto.

Nid balchder barodd i Bantycelyn ganu, "Dyn dieithr ydwyf yma," ond gwyleidd-dra.

Ac i Bantycelyn y peth trawiadol yw fod a wnelo dioddefaint Crist â ni a bod ei fuddugoliaeth Ef yn fuddugoliaeth i ninnau.

Dywedir fod pob awdur o bwys o Bantycelyn hyd Proust - ar wahân i un eithriad, sef Paul Claudel - wedi derbyn yr egwyddor hon.