Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

barc

barc

Mae hyfforddwr Caerdydd, Lyn Howells, wedi cyhoeddi y bydd e'n gadael y clwb ar ddiwedd y tymor, ar ôl dwy flynedd wrth y llyw ar Barc yr Arfau.

Mae Caerdydd wedi ildio'r fantais gartre am fod tîm Cymru angen ymarfer ar Barc Ninian y noson honno.

Ar ôl diolch am allu i'w fwyta, clywaf ef yn dweud, "Er i mi dreulio bron i hanner can mlynedd ar y môr fy hoff sŵn yw si awel ysgafn dros barc o geirch aeddfed." Credaf fod gwên radlon yr "hen Grynwr" ar y bocs ceirch yn ysbrydiaeth iddo hefyd.

Honnid y câi ein blaenwyr ni eu gwthio oddi ar Barc yr Arfau y prynhawn hwnnw, ac i sicrhau na fydde hynny'n digwydd, galwodd Carwyn a Norman ar wasanaeth R.

Mae Tîm Rygbi Cynghrair Libanus, fydd yn wynebu Cymry ar Barc y Strade nos yfory, wedi gwneud pedwar newid o'r tîm gollodd o 64 o bwyntiau yn erbyn Seland Newydd ddydd Sul.

Stori gyfarwydd oedd hi yn gêm arall y Cwpan Cenedlaethol - Caerdydd yn curo Llanelli, sy'n cael tymor anodd yn y Cynghrair Cenedlaethol, ar Barc Ninian.

Nid ar Y Strade ond ar Barc Stebonheath - a phêl-droed oedd y gêm.

Ond bydd Gould yn aros ar Barc Ninian.

Collodd Llanelli o 45 i 35 yn erbyn Glasgow ar Barc McDiarmid, Perth, ddoe.

Cafodd y deunydd ei ddarganfod o dan ran o Barc Arfordir y Mileniwm, hen safle Pwerdy Bae Caerfyrddin.

Cafwyd un gêm yng Nghwpan Gilbert neithiwr ar Barc Waundew.

Gohiriwyd y gêm ar Barc Jenner oherwydd cyflwr y maes gyda chwarter awr o amser ychwanegol yn weddill a TNS ar y blaen 3 - 2.

Cafwyd canlyniad annisgwyl - rhyfedd, yn wir - ar Barc Eugene Cross neithiwr.

Yn yr Uwch Gynghrair, daeth Everton yn ôl i guro Manchester City 3 - 1 ar Barc Goodison.

Er gwaetha'r tywydd bydd y gêm ar Barc Ninian rhwng Caerdydd a Lincoln yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide yn mynd rhagddi.

Mae Peter Nicholas, Rheolwr Y Barri, yn bygwth cyfraith ar Gymdeithas Pêl-droed Cymru yn dilyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm a ohiriwyd ar ganol amser ychwanegol, ar faes TNS (Llansantffraid) - nid ar Barc Jenner.

Ond eto i gyd i ddod lawr i Barc y Strade, mae rhywbeth unigryw ynglyn â'r awyrgylch lawr fan'na.

Gall Caerdydd edrych ymlaen at gêm gartre yn erbyn Cheltenham yn yr ail rownd fis nesa a chroesawu'r amddiffynnwr Rhys Weston o Arsenal i Barc Ninian.

Mae yna wario ffri wedi bod ar Barc Ninian ers i Sam Hammam brynu'r clwb.

Ar Barc Jenner, bydd Y Barri gurodd Abertawe yn eu hunig gêm erbyn hyn, yn croesawu Cei Connah sydd heb bwynt yn y gystadleuaeth.

Enwi Eryri yn Barc Cenedlaethol cyntaf Cymru.

Mae Abertawe'n ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol ar ôl iddyn nhw guro Merthyr 2 - 0 ar Barc Penydarren neithiwr.

Bydd Barnet, sy'n ugeinfed yn y drydedd adran, yn dod i Barc Ninian heno gan wybod bod eu record nhw oddi cartre yn drychinebus.

er hynny mae'n dîm sy'n gwneud yn go dda oddi cartref gyda stephan pears yn gôlgeidwad disglair a fu'n chwarae i manchester united nes iddo gael ei drosglwyddo i barc ayresome.

Bydd yn symud i bencadlys newydd 4,500 metr sgwâr ar Barc Nantgarw, Trefforest.

Mae gan Y Barri broblem wrth baratoi am eu gêm yn erbyn T.N.S. (Llansantffraid) yn rownd wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol ar Barc Jenner nos yfory.

Os gwnaiff Y Barri guro TNS ar Barc Jenner bydd tîm Peter Nicholas yn codi i frig Grwp C gyda thri phwynt yn fwy na'r tîm o Lansantffraid ac Abertawe.

Wrecsam yw'r ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol - ar ôl iddyn nhw ennill cymal cynta'r gêm gyda'r Barri, 3 - 1, ar Barc Jenner.

Scunthorpe yw'r ymwelwyr ar Barc Ninian.

Prif nod Cymru ar Barc y Strade neithiwr oedd curo Libanus a selio'u lle yn yr wyth olaf.

Chesterfield oedd ar Barc Ninian ddoe - y tîm sy ar frig y drydedd adran, ar hyn o bryd o leia - a roedd hi'n gêm i'w chofio.

Daliodd Delme y cwpan yn uchel iawn ar Barc yr Arfau y prynhawn hwnnw o Ebrill a'r cwpan ar ei ffordd 'nôl i'r Strade ym mlwyddyn y dathlu.

Yn Llanelli mae'n fore sych a hynny yn argoeli am gêm agored yn erbyn Caerloyw ar Barc y Strade, yn ôl Ray Gravel.

Deellir fod Kerr eisiau mwy o amser i benderfynu a yw am ddod i Barc Ninian neu beidio.

Arweinlyfr i'r unig Barc Cenedlaethol arfordirol ym Mhrydain.

Oherwydd arbenigrwydd y flwyddyn, roedd mwy o ddiddordeb o lawer yng nghystadleuaeth Cwpan Cymru, a'r gobaith oedd y bydden ni'n mynd gam ymhellach na'r tymor cynt, drwy gael y cwpan yn ôl i Barc y Strade.

Mae enillwyr Cwpan Gilbert y llynedd, Y Barri, drwodd i rownd derfynol eleni ar ôl curo Llanelli 4 - 1 yn ail gymal y rownd gyn-derfynol ar Barc Stebonheath.

Curodd Caerdydd Toulouse o 26 i 17 ar Barc yr Arfau.

Ymddengys bod y pêl-droediwr Frank Lampard Junior ar fin symud o un pen o Lundain i'r llall - o Barc Upton i Stamford Bridge.

Daethom ar draws rhwy barc bychan lle y câi hen bobl fynd i eistedd yn yr haul - 'roedd y glaswellt wedi tyfu'n hir, a'r Dant-y-Llew yn drwch.

Wrth gwrs, ni'n whare gartre a mae'r enw 'da ni o fod yn dîm caled i'w faeddu ar Barc Ninian.

Byddan nhw'n mynd i Barc y Strade yfory ac yn gobeithio ail-adrodd y grasfa o 65 i 16 roeson nhw i Lanelli yng Nghwpan y Principality.

Does dim problem ar Barc Jenner ynglyn â'r gêm rhwng Y Barri ag Abertawe yn y Cwpan Cenedlaethol.

Hyd yn oed os bydd Caerdydd yn ennill ar Barc y Strade bydd eisiau record byd o fuddugoliaeth arnyn nhw.

'Roedd 6000 o dai dan ddwr yng Nghaerdydd a phedair troedfedd o ddwr ar Barc yr Arfau.

A hynny gyda'r un afiaith a dyn yr Echo y tu allan i Barc yr Arfau wedi gêm fawr.

Noson i ddathlu hanner canrif o addysg gorfforol ddechreuodd fel Coleg Hyfforddi Dinas Caerdydd - clwstwr o hen gutiaur fyddin ar Barc y Waun.

Mae'r Cynghrair Cenedlaethol wedi gwrthod cais Cwmbran i chwarae gweddill eu gemau cartre y tymor hwn ar Barc Pontypwl am nad yw cyflwr y cae'n addas ar gyfer pêl-droed.

Gêm fawr yfory fydd honno ar Barc yr Arfau rhwng Llanelli a Chaerdydd.

Tebyg y byddan nhw'n fwy penderfynol ar ôl colli i Gaerdydd ar Barc yr Arfau ddydd Sadwrn.