Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

barcio

barcio

Gorfod chwilio am ryw chwe throedfedd o dywod go lân i barcio'r corff, y bwced a'r rhaw a'r holl geriach a chael tywod yn crensian rhwng ein dannedd wrth fwyta'r brechdanau ac yn rhedeg yn afon fach ar hyd y tudalennau rydych chi'n ceisio'u darllen.

Deffrodd cwpl o Landaf un bore i weld bod eu car wedi cael ei ddwyn, er ei fod wedi ei barcio wrth ochr y tū ac nid ar y ffordd fawr.

Y maent yn pwysleisio na ddylai neb ddod i mewn i Ysgol Syr Huw Owen i barcio.

Mae Clerc y Cyngor, Mr George Gibbs, yn gweld budd mawr i'r datblygiad ar yr amod fod y Cyngor yn cael cynnig safle fyddai'n addas i gynnwys cae pel-droed a thrac rhedeg, clwb cymdeithasol a digon o le i barcio.

"Os ydych chi'n gorfod teithio naw milltir a ffeindio lle i barcio - rydych chi'n dewis rhwng hynny a gwneud rhywbeth arall." Yn ôl llefarydd ar ran Swyddfa'r Eisteddfod, roedd rhybudd wedi cael ei gyhoeddi adeg Eisteddfod Llanelwedd y byddai lle yn Nghwm-nedd yn brin ac mai'r cynta' i'r felin fyddai hi.

Bydd aelodau o'r Gymdeithas yn ymgynnull yn y gilfan barcio ger y mast.

ar ochr arall y stryd roedd car wedi ei barcio, citroe%n llwyd oedd e.

(ii) Bod y Prif Swyddog Cynllunio i wneud ymholiadau â'r awdurdodau perthnasol ynglŷn â hawliau'r anabl i barcio ceir yn y sgwâr ar ôl ei bedestrianeiddio.

Efallai bod ffeindio lle i barcio a dilyn y system un-ffordd gaeth yn junlle' - ond mae'r strydoedd yn rhyfeddol o belserus i'w cerdded.

Sylwodd fod Fiesta glas Edward Morgan wedi ei barcio ddau ddrws o'i gartref.

Y newyddion da i bawb fydd yn teithio mewn ceir i'r Eisteddfod eleni yw na fydd yn rhaid talu am barcio!