Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

barri

barri

Aeth Y Barri ymlaen i ennill y gem 2 - 1.

Mae Abertawe, felly, trwodd fel yr ail dîm yn Grwp C y tu ôl i'r Barri a TNS trwodd fel y trydydd tîm gyda'r record orau yn y gystadleuaeth.

Synfyfyrio wedyn am orchest David Davies yn y De gyda'r Fasnach Lo a Dociau'r Barri.

Apeliodd Y Barri yn erbyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm yn Llansantffraid.

Roedd hi'n 4 - 2 i Wrecsam dros y Barri, a 7 - 3 dros y ddau gymal.

Ble mae Barri?

Yn ôl rheolau'r Cwpan Cenedlaethol, ni chaiff golwr arferol Y Barri, Fraser Digby, chwarae oherwydd na chafodd o ei gofrestru mewn pryd.

Mae'r Barri yn agosau at bencampwriaeth y Cynghrair Cenedlaethol unwaith eto.

Roedd yn driphwynt pwysig arall i'r Barri yn eu hymdrech i gipio'r bencampwriaeth ond cael a chael oedd hi i dîm Peter Nicholas.

Ar hyn o bryd mae'r Barri, sydd ar frig y tabl, dri phwynt o flaen Cwmbran.

Mae rheolwr Y Barri, Peter Nicholas, wedi gofyn i swyddogion y gystadleuaeth am ganiatad i Digby chwarae ond maen nhw wedi gwrthod.

Maen nhw wedi cymryd cam bras tuag at y rownd derfynol a gêm debygol yn erbyn Wrecsam sydd hefyd â dwy gôl o fantais dros Y Barri ar ôl eu gêm cymal cynta' nhw.

Ond ar hyn o bryd does gan Y Barri ddim golwr ar gyfer y gêm.

Roedd Y Barri a TNS (Llansantffraid) yn brwydro i ymuno â Merthyr, Abertawe a Wrecsam ym mhedwar ola'r Cwpan Cenedlaethol.

Cafodd y ddau dîm gyfleon cyn y chwiban olaf, yr agosa oedd cynnig Richard Kennedy o'r Barri yn taro'r trawst.

Mae Peter Nicholas, Rheolwr Y Barri, yn bygwth cyfraith ar Gymdeithas Pêl-droed Cymru yn dilyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm a ohiriwyd ar ganol amser ychwanegol, ar faes TNS (Llansantffraid) - nid ar Barc Jenner.

Yn y Cwpan Cenedlaethol heno bydd Y Barri a Wrecsam yn chwarae cymal cynta'u gêm nhw yn rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth.

Ar Barc Jenner, bydd Y Barri gurodd Abertawe yn eu hunig gêm erbyn hyn, yn croesawu Cei Connah sydd heb bwynt yn y gystadleuaeth.

Yn y rownd nesa bydd Abertawe yn wynebu Caerfyrddin ar y Vetch a TNS yn gorfod teithio i'r Barri.

Roedd popeth yn ôl y disgwyl ar hanner amser - Y Barri ar y blaen gyda gôl Gary Lloyd wedi 16 munud.

Ond parhau y mae record ardderchog Y Barri yn erbyn Abertawe.

Cyn diwedd yr hanner cynta roedden nhw wedi rhwydo ddwyaith a fflam gobeithion Y Barri wedi diffodd.

Mae Wrecsam ar y blaen 3 - 1 ar ôl y cymal cyntaf yn erbyn Y Barri ac Abertawe ar y blaen 2 - 0 yn erbyn Merthyr.

Mae gan Y Barri broblem wrth baratoi am eu gêm yn erbyn T.N.S. (Llansantffraid) yn rownd wyth ola'r Cwpan Cenedlaethol ar Barc Jenner nos yfory.

Caersws fydd yn chwarae yn erbyn Y Barri yn rownd derfynol Cwpan Gilbert fis nesa ar ôl ennill 4 - 0 yng Nghroesoswallt yn ail gymal y rownd gyn-derfynol.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - cafodd Y Barri, sydd ar y brig, gêm gyfartal, 2 - 2, gyda Hwlffordd.

Os gwnaiff Y Barri guro TNS ar Barc Jenner bydd tîm Peter Nicholas yn codi i frig Grwp C gyda thri phwynt yn fwy na'r tîm o Lansantffraid ac Abertawe.

Wrecsam yw'r ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol - ar ôl iddyn nhw ennill cymal cynta'r gêm gyda'r Barri, 3 - 1, ar Barc Jenner.

Mae 'na wyth ohonynt - Merthyr, Bangor, Y Barri, Casnewydd, Caernarfon, Bae Colwyn, Y Rhyl a'r Drenewydd.

Stephen Dodd o'r Barri oedd y Cymro mwyaf llwyddiannus ym mhencampwriaeth Denmarc.

Erbyn hyn cawsai Mr Williams air gan y met yn dweud y byddai lle imi, ac addawodd yntau yrru teligram o'r Barri wedi iddo fynd yn ol.

Roedd Abertawe wedi colli pedair o'u pum gêm yn erbyn Y Barri yng nghystadleuaeth y Cwpan Cenedlaethol.

Bydd Merthyr yn ymuno â Wrecsam, Abertawe a naill ai Y Barri neu TNS yn y pedwar ola.

Bydd y gêm yn rownd wyth ola'r Cwpan Pêl-droed Cenedlaethol, rhwng Y Barri a TNS - honno gafodd ei gohirio gyda dim ond chwarter awr o amser ychwanegol yn weddill - yn cael ei hail-chwarae nawr yn Y Barri ddydd Iau.

Mae'r Barri, felly, wedi colli pedair gêm yn olynol.

Yn y Cwpan Cenedlaethol heno mae'r gêm rhwng TNS (Llansantffraid) a'r Barri eisoes wedi ei gohirio oherwydd y tywydd.

Ond mae'r Barri wedi bygwth mynd i gyfraith os digwydd hynny.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr curodd Y Barri, sy ar y brig, TNS 1 - 0.

Ymdrechodd Y Barri yn galed i sgorio ail gôl a chliriwyd un ymgais oddi ar y llinell.

Mae'r Barri naw pwynt ar y blaen, ond mae gan Gwmbran sy'n ail, dair gêm wrth gefn.

Chwaraeir dwy gêm ail gymal rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol heno - Wrecsam yn erbyn Y Barri ar y Cae Râs, ac Abertawe yn wynebu Merthyr ar y Vetch.

Mae enillwyr Cwpan Gilbert y llynedd, Y Barri, drwodd i rownd derfynol eleni ar ôl curo Llanelli 4 - 1 yn ail gymal y rownd gyn-derfynol ar Barc Stebonheath.

Nid Butlins Barri yw'r lle 'ma.

Y llong bananas olaf o India'r Gorllewin yn glanio yn Y Barri.

Disgwylir y bydd gan glwb y Barri berchnogion newydd erbyn fory.

Y prynhawn yma cynhelir rownd derfynol Cwpan Gilbert rhwng Y Barri a Chaersws.

Collodd Y Barri, ceffylau blaen y Cynghrair Cenedlaethol, yn annisgwyl i Lido Afan neithiwr.

Does dim problem ar Barc Jenner ynglyn â'r gêm rhwng Y Barri ag Abertawe yn y Cwpan Cenedlaethol.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol, neithiwr, anghofiodd Y Barri'r siom o golli yn erbyn UWIC/Inter Caerdydd ddydd Sadwrn.

Er i Luke Staton sgorio i'r Barri ychydig cyn yr egwyl a'r eilydd Marvin Blake yn cael un arall cyn y diwedd roedd Wrecsam yn feistri corn.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol bydd Y Barri yn chwarae Croesoswallt heno.

Aeth Y Barri yn haeddiannol ar y blaen wedi dim ond wyth munud.

Jamie Moralee sgoriodd sgoriodd ddwy gôl gynta Y Barri, un wedi 19 a'r llall wedi 71 munud.