Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bartner

bartner

Y tro hwn 'roedd Wayne wrth ei fodd gan fod Jac yn bartner busnes iddo.

Dywedodd Mr Thapa a'i bartner Nicola Thapa fod raid iddyn nhw werthu'u tŷ gan na allen nhw dalu'r morgais.

Roedd Jim yn wyneb cyfarwydd gyda'i bartner, Wil yn gwerthu glo oddiar lori o gwmpas yr ardal.

Trïa ysgogi dy bartner oherwydd dy fod ti wedi llithro mewn i rych.

O weld fy anghrediniaeth, prysurodd ei bartner i'w gywiro mai wedi eu gwerthu i gyd roeddan nhw.

Fel hwyluswr a chyd-bartner y mae'r Bwrdd yn gweld ei ran.

Charlie oedd ei bartner cyson yn y pwll nofio.

Fel rhywbeth arbennig a gwahanol i'r cynrychiolwyr fe drefnais fod ryw bedwar ar ddeg ohonom i gael 'reception' mewn ystafell arbennig a ddaeth Margaret Thatcher atom i sgwrsio gyda phob un a'i bartner.

Yn ddiweddarach daeth Steffan yn bartner ac yn ffrindiau agos gyda Hywel - cadwodd Steffan yn dawel am ymgais Hywel i ladd Nia a chadwodd Hywel yn dawel am nifer o ddigwyddiadau oedd yn awgrymu fod Steffan yn euog o dreisio Karen.

Cyn-bartner Fiona.

Ond yn wir, roedd yn ddigon o grys i lorio'i bartner Alun yn y swyddfa.

Erys y clawdd hwn heddiw a adnabyddir fel Embankment yn dystiolaeth o ddyfeisgarwch yr arloeswyr hyn i gyrraedd nod arbennig ond fe fu'r defnydd ohono yn achos rhwyg enbyd rhwng y ddau bartner.

Ond er fod Wil yn teimlo'r un fath â Robin, ei bartner, yr oedd rhywbeth oddi mewn iddo'n dweud na charai ef weld y cyfarfod yn mynd yn fethiant am nad oedd neb i'w gynnal.