Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bas

bas

(Ac oddi ar imi ddychwelyd i Gymru, mae'r freuddwyd honno am Macdonalds Moscow wedi ei gwireddu, wrth gwrs.) Cyn imi Fynd i Foscow feddyliais i erioed y medrwn i newynu a sychedu am gynnyrch bas y gymdeithas gyfalafol.

Wel, 'da chi 'rioed 'di cherddad hi bob cam.' 'Geuthon ni'n dau bas.'

Gwelwch dystiolaeth o nerth y lefiathan wrth gerdded i fyny at geg y cwm, yn bonciau o gerrig, powlenni mawnoglyd rhyngddynt a marian terfynnol o gerrig dwad, graean a phridd o'r tu cefn i'r hwn y crewyd y llyn bas.

Ydi'n llawenydd ni yn yr Arglwydd, ac yng ngwaith yr Arglwydd o ran hynny wedi mynd yn rhywbeth bas, 'sgwn i?

Yr oeddwn wedi gobeithio cyflwyno'r adroddiad i'r cyfarfod hwn ond yn anffodus y mae'r Adran yn cael trafferthion gyda chael mynediad i bas data NOMIS, sef rhaglen meddalwedd "byw% sydd yn dal y wybodaeth.

Rhwydodd Jason Bowen wedi o leia 12 pas gan yr ymwelwyr - Leo Fortune-West yn rhoi'r bas ola iddo.

Wedi blynyddoedd o berfformio dros y byd, mae'r bas-bariton o Bant Glas, Gwynedd, wedi penderfynu dod yn nes adref.

Aelodau Evans ydy Alex Philp, llais, Rhys Elis, gitar, Dylan Evans, gitar, Aled Williams, Bas a Dewi Jones, drymiau ac ar Hydref 16 mae'r grwp yn rhyddhau eu Ep cyntaf o'r enw Evans ar label nodedig Sylem o Fetws y Coed.

Mae gan yr Archentwr Carlos Esquivel lais bas melfedaidd, rhyfeddol aeddfed a chyfoethog o ystyried ei fod yntau'n ifanc - bron yn union yr un oed ag enillydd y noson.

Gwraig lwyd ei gwedd ydoedd gyda llygaid glaslwyd, trwyn bach, wyneb hirgrwn, bochau bas a gên bwyntiog.

O'i bas ef rhedodd Scott Gibbs nerth ei draed i'r gornel gan ddangos ei gryfder wrth chwalu'r ddau gais i'w daclo.

Un o'r rhain yw fod yr haenau calch wedi eu gosod i lawr mewn dr bas tra bod yr haenau o siâl wedi eu ffurfio pan oedd y môr Lias yn ddyfnach.

Gofynwyd i aelodau ddiweddaru rhestrau marchnata a'u gyrru at Gronw ap Islwyn ar gyfer Bas Data.