Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bedwerydd

bedwerydd

Cymru ar hyn o bryd sy'n bedwerydd yng ngrwp pump, ar ôl colli ym Melarws a chael gemau cyfartal gyda Norwy a Gwlad Pwyl.

Yn bedwerydd, ceir pedair senedd daleithiol wedi eu sylfaenu ar bedair talaith hanesyddol Iwerddon gyda chyfrifoldeb tros ddosrannu arian, penderfynu ar gynlluniau datblygu taleithiol a goruchwylio gwaith heddlu'r Cynghorau Ardal.

Roedd yn anodd ei ffeindio, oherwydd roedd y swyddfa ar bedwerydd llawr adeilad-ar-ei-hanner, ynghanol nifer o adeiladau mawr eraill ar-eu-hanner.

Bu'n gweithio ac yn arddangos lawer iawn dramor hefyd, mewn llefydd megis Galicia, Rwsia, Tsiecoslofacia a'r Ffindir, lle daeth ei grūp yn bedwerydd yn y byd mewn cystadleuaeth cerflunio eira.

Yn bedwerydd, mae'n hanfodol i'r iaith feddu ar sail gymunedol gadarn.

Mae gynnon nhw chwe phwynt yn fwy na Hartlepool sy'n bedwerydd a wedi chwarae un gêm yn llai.

I'r Democratiaid Rhyddfrydol - ddaeth yn bedwerydd trwy Brdain wyth mlynedd yn ôl, mae angen mwy o seddi arnyn nhw i roi hygrededd iddyn nhw ar y lefel Ewroeaidd y mae nhw'n honni sydd mor allweddol.

Mae'r rheiny sy'n bedwerydd ac yn bumed ar y rhestr yn y bon yn gwastraffu eu hamser.

Ni allaf ond teimlo'n obeithiol ar ôl clywed fod Bart Simpson wedi ei ddewis yn bedwerydd eicon mwyaf poblogaidd yr ugeinfed ganrif.

Bydd Lerpwl yn chwarae Ipswich sy'n bedwerydd yn y tabl.

Yn bedwerydd

Mae Caerlyr yn bedwerydd ar ôl colli 1 - 0 yn Coventry, sy wedi codi o'r tri isa.

Yr oedd yn bedwerydd.

Yn bedwerydd, dyma'r cyfnod pryd y daeth Davies i gysylltiad agos â dynion a fyddai'n rymus iawn mewn byd ac eglwys yn ystod teyrnasiad Elisabeth.