Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bel

bel

Cafodd y tîm o Sbaen ddihangfa chydig cyn y diwedd, diolch i Wes Brown yn rhoi'r bêl yn ei rwyd ei hun.

Gyda dyfodol y Wembley newydd yn y fantol, mae Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru Dennis Gethin wedi dweud y bydd yr Undeb yn cynnal trafodaethau â'r Gymdeithas Bêl-droed ynglyn â'r posibilrwydd o ddod a mwy o brif gemau pêl-droed Pydain i Gaerdydd.

Mi ddylse fo wedi gwneud yn llawer iawn gwell yn ddiweddarach o ddeg llath ond fe drawodd o'r bêl ymhell dros y bar.

Does neb creadigol yn nhîm Lloegr a maen nhw'n rhoir bêl i ffwrdd yn rhy hawdd oherwydd tempo a steil eu chware.

Y BEL HIRGRON - Thomas Davies

Dechreuodd pethau'n wael i'r Drenewydd wrth i Mark Williams roi'r bêl i'w rwyd ei hun o groesiad Glyndwr Hughes wedi ugain munud.

Fe ddigwydd lot o bethe oddi ar y bêl, hefyd, ac yr oedd yn amlwg oddi wrth sylwadau'r Saeson ar ôl y gêm bod nhw wedi cael tipyn o siom o golli gartre.

Llwyddodd i wneud ffrindiau a bachgen gan ei bod yn gwybod gymaint am bel-droed.

Tân yn lladd 40 yn stadiwm bêl-droed Bradford, a hwliganiaid pêl-droed yn creu helynt yn stadiwm Heysel, Brwsel, lle'r oedd Lerpwl yn chwarae.

Rodd pawb yn whare i'w gilydd, yn barod i redeg âr bêl yn eu dwylo ac yn paso cyn cal eu taclo.

Roedd ei diweddar ŵr, Arthur, yn bel-droediwr proffesiynol ym Mangor a dilynodd Philip yng nghamre ei dad.

Bu raid i Steve James adael y maes ar ôl sgorio 30 wedi i'r bêl daro ei benglîn.

Nos Sadwrn a bore Sul fen llethwyd unwaith eto gan yr olygfa drist o Gymru yn dathlu methu ag ennill gêm bêl-droed arall.

Daeth diwedd ar dair wythnos o bêl-droed gwefreiddiol Euro 2000 i ben yn Rotterdam neithiwr.

Rheolwyd y gêm ar y cyfan gan Kidderminster ond Caerdydd lwyddodd i rwydo'r bêl.

Roedd goliau Kluivert yn tynnur sylw - ond roedd o hefyd yn rhedeg llinell dda, yn dal y bêl i fyny a doedd o ddim yn poeni derbyn y bêl mewn lle cyfyng.

'Mae Sri Lanka wedi batio'n arbennig o dda ond ni wedi cadw mewn yn y gêm, a gobeithio, gyda'r bêl newydd bore 'fory, y medrwn ni gael wiced neu ddwy yn gynnar.

Serch hynny, roedd hi'n ddiwrnod eitha diddorol gyda dau o fatwyr yr ymwelwyr yn sgorio dros hanner cant a bowlwyr Morgannwg yn dodir bêl yn y man iawn.

Dringo coed yw un o bleserau Tomos Alun, ac mae o, hefyd, wedi gwirioni ar bel-droed.

Mae e'n wael - pan ych chi am basio'r bêl mae'n gallu hobo i bob cyfeiriad, meddai.

Dros Gymru, diolch i'r drefn, mae Allan Bateman yn parhaun rym syn deall y gêm ac yn gallu pasor bêl drwyr dacl.

"Rwyn teimlo'n dda iawn, nawr," meddai wrth BBC Cymru'r Byd. "Chwaraes i'n dda iawn ond methodd Stephen un neu ddwy bêl yn y ddwy sesiwn gynta.

Roedd yr amddiffyn yn dda, cadwon nhwr bêl yn dda a falle dylser tîm fod wedi sgorio mwy o geisiau a dweud y gwir - dau neu dri arall yn yr ail hanner, falle, meddai Geraint John o'r tîm hyfforddi.

Hynny yw, y bêl yn bownsio fel pe byddai ganddi ei meddwl ei hun wrth rowlio dros wyneb y gwair.

Os ydyn nhw wedi ysgrifennu'n benodol am bêl-droed dylid fod wedi nodi hynny.

Roedden nhw'n moyn sgorio ceisiau eu hunain yn lle trafod y bêl a rhoi cyfle i rywun arall groesir llinell, meddai.

Y mae perthynas rhwng y gair Cymraeg bala a'r gair Gwyddeleg bel 'bwlch, aber' ac y mae'r gair hwn hefyd i'w weld mewn enwau lleoedd yn Iwerddon a'r Alban - enwau megis Bellaugh, pentref ger Athlone yn Iwerddon a Bellhaven yn

Ei gyffyrddiad cynta o'r bêl fu ei chodi allan o gefn y rhwyd.

'Roeddwn i'n hoffi'r ffordd gafodd y bêl ei lledu gan yr olwyr yn enwedig yn yr awr gynta.

Yn anffodus doedd y dyfarnwr ddim o'r un farn bod y bêl i gyd wedi croesi'r llinell.

mae'r amser wedi dod i fi sgorio mwy o rediade ond os bydd y bêl yn dod i fi treio cadwn dynn.

Maen nhw'n chwaraen llawn hyder ac yn defnyddiou cryfder yn chwaraer bêl ar hyd y llawr a chadwr meddiant yn dda iawn.

Fel few bobbles yr oedd ysgrifennydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn disgrifio yr hyn oedd yn digwydd.

Mae'r Swyddfa Gymreig wedi rhoi'r bel yn nwylo'r Cynghorwyr - boed iddynt ymateb yn ddoeth ac yn gadarn.

Mae Graham Henry wedi dweud ei fod e eisiau rhedeg y bêl yn ôl at y Ffrancwyr fory - yn lle chwarae gêm gicio.

Doedd neb yn gallu pasio'r bêl o gwbl.

'Roedd y bêl yn dod trwodd, dyma Roger yn dod allan a jyst tynnu'r bachgen i lawr.

Rhoddwyd sylw rheolaidd i bêl-droed Cymru gydol y tymor drwy gyfrwng gemau byw yng Nghwpan Premier Cymru ac adroddiadau ar Gynghrair Cymru.

Mae gan Jac broblem - y mae wedi colli ei het bêl-droed.

Aeth y bêl heibior bat nifer o weithiau.

Roedd wedi sgorio 23 pan drawodd y bêl yn galed yn syth at Russel Arnold oedd yn maesu yn agos i'r wiced a rywsut daliwyd y bêl yn ei grys.

Hynny er ei bod yn amlwg fod Jayasuriya wedi taro'r bêl yn galed i'r ddaear.

'Roedd partion eraill - Y Clarion, Gwalia ond y mwyaf arbennig a disglair efallai oedd Cor Offa, neu Gor Joe Bel.

Mae Tonga wedi cael y cweir mwy erioed mewn gêm bêl-droed ryngwladol.

Ar ôl cwyno am safiad UEFA mae Cyfarwyddwr y Gymdeeithas Bêl-droed David Davies bellach yn dweud y byddan nhw'n ymateb yn bositif i'r hyn oedd gan UEFA i'w ddweud.

Ysbrydolwyd y gerdd hon gan genedlaetholdeb hefyd, yn union fel yn achos awdl y Gadair, ond cenedlaethodeb y bêl yn hytrach na chenedlaetholdeb y bleidlais oedd thema'r bryddest fuddugol.

Aeth cic gornel Andy Legg yn syth yn erbyn y postyn a roedd angen chwaraewr canol i reoli'r bêl a'r gêm.

Mae Mark Hughes a charfan bêl-droed Cymru wedi cael un hwb galonogol cyn y gêm gydag Iwcrain nos Fercher.

Bu Abel Xavier yn ddigon anffodus i daror bêl gydai law yn y cwrt cosbi.

A gweld Budgett a Wyatt yn trïo ennill y bêl ar dafliad yr Unol Daleithau.

Cafodd Crofft hwyl â'r bêl hefyd, yn cipio 2 wiced am 39 rhediad.

Cyn gwireddu'r cynllun bydd raid cael sêl bendith y Gymdeithas Bêl-droed, Yr Heddlu a'r cefnogwyr.

Mae ymosodwr Cymru, Dean Saunders, sy'n 36 oed, wedi penderfynu rhoi'r gorau i bêl-droed ryngwladol.

Os ni'n meddwl taw lledu'r bêl sy angen - fe wnawn ni ledu hi.

Ni fydd gem bel-rwyd gan mai cangen Caernarfon yn unig oedd wedi rhoi eu henwau.

Bydd swyddogion y Gymdeithas Bêl-droed yn cyfarfod gyda swyddogion UEFA yn ystod y y 24 awr nesaf.

Credai Hussain fod y bêl wedi taro'r bat cyn taro'i goes.