Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

benglog

benglog

Cofiaf Dr Jamieson unwaith yn rhoi gwers i ni ar y rhannau o'r benglog ac roedd yr astudiaeth ar rannau esgyrniog ohoni yn un bur fanwl.

Aem drwy'r astudiaethau manwl hyn hefyd ar y goes gan dreulio tri mis gyda'r aelod hwnnw ac felly am bob rhan o'r corff: rhannau fel y benglog a'r ymennydd neu'r bol, a cheid arholiadau bob rhyw fis neu chwech wythnos ar yr astudiaethau hyn.

Clywais i'w ysgerbwd ef ddod yn ddiweddarach yn eiddo i feddyg yn Nhalarfor, Llanystumdwy, a gallaf innau dystio'n ddibetrus imi weld ei benglog gan D.

Charles Owen, Cricieth, pan ddaeth ag ef i'r ysgol i roi gwers i'r plant ar y 'Cymorth Cyntaf'; rhagor na hynny hefyd oedd i mi gael edrych i mewn i'r benglog a rhoi fy mysedd yn nhyllau'r llygaid.

Roedd asgwrn ei benglog wedi'i gracio'n wael hefyd.

Yn gyntaf y defnydd o benglog ceffyl fel swyn.

Teimlai'i glustie fel 'taen nhw bron 'di rhwygo oddi ar 'i benglog.

Sôn yr oedd y tro hwn am fôn y trwyn lle ceir tyllau fel gogr fechan o'r tu mewn yn llawr y benglog.