Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

berfformiad

berfformiad

Nid tamaid i aros pryd mohono, mae addysg feithrin o safon yn cyfoethogi datblygiad y plentyn cyfan ac fe all gyfrannu at godi safon ei berfformiad academaidd cyffredinol.

Yr wythnos yma, saith allan o ddeg gafodd Rhodri Morgan gan Paul Starling o'r Welsh Mirror am ei berfformiad fel Prif Weinidog Cymru.

Buasai chwaraewyr 1981 yn fodlon ar berfformiad neithiwr wrth i Abertawe sgorio chwe gôl - ond o flaen torf dila.

Roedd en dechraur gystadleuaeth gyda thipyn o record ar ôl helpu ei wlad i ennill Cwpan y Byd a wnaeth ddim byd i dynnu oddi ar ei berfformiad bryd hynny - nar ddawn ar gallu sy gandd fe.

Yn dipyn o berfformiad.

Ar ei orau, try ei bregethu'n berfformiad esthetig ac ar ei waethaf yn ddiflastod amherthnasol.

Gorffennodd y Cymro Phil Price yn wythfed yn rhestr y detholion - ei berfformiad gorau erioed.

Cawsom berfformiad da y tro hwn hefyd, er i'r cantorion gael eu tarfu yn yr act gyntaf drwy i'r golau trydan ddiffodd ddwy neu dair gwaith, a'u gorfodi hwy a'r gerddorfa i roi'r gorau iddi.

Roedd hwn yn berfformiad ofnadwy oedd yn sgrechian am ronyn o aeddfedrwydd a safon i gael gwared ar dîm ddylse fod wedi cael coten.

Yn y pnawn roedd Meic Stevens yn perfformio ac er iddo fo ddweud ei fod wedi cerdded bob cam o Gaerdydd heb fy ffon yr oedd ei berfformiad yn gwbl bleserus - do, fe gafwyd y clasuron Dournanez a Môr o Gariad, ai lais rywfodd yn gweddu i awyrgylch yr Wyl.

'Roedd e'n berfformiad da o feddwl bod nhw heb fod mâs yn y canol oherwydd y glaw.

Honno gyda llaw oedd gêm gynta Kevin Ratcliffe i Gymru a rhoddodd berfformiad gwych yn marcio dau chwaraewr perycla'r gwrthwynebwyr, Mazny a Nehoda.

Llais soprano swynol a thlws iawn, yn arbennig lle'r oedd galw am berfformiad tyner.

Yn sgîl hynny, o wylio gemau y dyddiau hyn, cawn berfformiad amddiffynnol cadarn am eu bod mor drefnus.

Un o'r beirniaid gafodd ei feirniadu am fod yn llym ei lach ar berfformiad Cymru yn erbyn Norwy oedd cyn-golwr Cymru, Dai Davies.

Ni chaiff Ecstract o'r fath fod yn hwy na phedwar munud a dylid cael caniatad yr Artist os y bwriedir i'r Ecstract wawdio'r Artist neu ei berfformiad neu os yw'r Ecstract o natur rywiol amlwg.

Mae llwyddiant y cyflwyniad yn dibynnu i raddau helaeth ar berfformiad Heledd.

Allai neb fod wedi gofyn llawer mwy o'r daith - ennill pum gêm mâs o bump, 32 i 8 oedd cyfanswm y ceisiau, dau berfformiad gwych gan y tîm a sawl unigolyn yn dal y llygad.

Caiff y Cynhyrchydd wneud Rhaglen Gyfansawdd o Raglen neu Raglenni a ddarlledwyd eisoes a phe defnyddir pwt o berfformiad yr Artist mewn Rhaglen Gyfansawdd o'r fath bydd gan yr Artist hawl i daliad ychwanegol nid llai na'r isafswm tal (gweler Atodlen A) a negydiad rhwng y Cynhyrchydd a'r Artist fydd yn cymryd i ystyriaeth hyd y Rhaglen Gyfansawdd a nifer a hyd y pytiau.

Siomedig oedd yr ymateb cyffredinol i berfformiad tîm Rygbi Undeb Cymru yn erbyn Eryrod yr Unol Daleithau ddydd Sadwrn.

Gan mor llwyddiannus y noson cafwyd ail-berfformiad yn fuan wedyn.

Heb y wybodaeth hon, ni all y Cyngor lunio barn ar hyn o bryd am berfformiad cyffredinol y fenter.

Ddydd Sul mynychodd wasanaeth i gofio am Ddewi Sant a ddydd Llun cyflwynodd berfformiad o Dylan Thomas yn Under Milk Wood.

Roedd rheolwr dros-dro Lloegr, Peter Taylor, yn hael ei ganmoliaeth o berfformiad e dîm cymharol di-brofiad.

Ond yn ganolog i berfformiad Cymru fydd y dyn yn safle'r maswr.

Achos y mae peryg i berfformiad fod yn drech na'r neges.

Gellir defnyddio Ecstracts o berfformiad yr Artist mewn rhaglenni addysgol, cyfarwyddiadol, beirniadol, cylchgrawn, dogfen neu raglenni tebyg ac mewn rhaglenni cwis, gemau panel a rhaglenni gwobrwyo drwy dalu Tal Ecstract (gweler Atodlen A).

Rhaid oedd rhedeg wedyn i berfformiad Diwrnod Merched. Sôn am hwyl.

Nid yn unig hynny cafwyd clamp o berfformiad gan Maryna Vyskvorkina soprano o'r Iwcrain.

Mae Mr Evans yn benderfynol o wella ar berfformiad 1997.

Maen anffodus bod hyn wedi digwydd, meddai Gohebydd Rygbi BBC Radio Cymru, Gareth Charles, oherwydd mae wedi tynnur sylw oddi ar berfformiad arbennig o dda.