Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bethe

bethe

Rown i'n meddwl y bydde hi'n newid trefn nifer o bethe - o leia yn cael gwared ar gader Madog - ond na, roedd hi am adel popeth fel yr oedden nhw, am y tro.

Mi gefais ddigon o amser i feddwl dros bethe wrth orwedd fan hyn, ac rwy'n ofni y bydd raid i ni adael yr ynys." "Gadael yr ynys?

Fe ddigwydd lot o bethe oddi ar y bêl, hefyd, ac yr oedd yn amlwg oddi wrth sylwadau'r Saeson ar ôl y gêm bod nhw wedi cael tipyn o siom o golli gartre.

A bydd eisiau iddo egluro llawer iawn o bethe, y cwch a phopeth." Ni welai'r plant bod dim byd ar goll.

Yn lle hynny, daeth rhes o fechgyn i'r cae, a phob un yn cario hambwrdd yn llawn o bethe gwyrdd tywyll, a thu mewn cochlyd, yn llawn hade duon.

Mae nifer o bethe i'w hystyried.

"Mae yna lot o bethe r'yn ni'n gallu uniaethu 'da," meddai un arall o'r cymeriadau canolog, Dafydd Huws, sy'n arwain eisteddfod yn arddull gemau teledu.

Ond ma'r ddou ddyn yn cyfnewid syniade'n lled amal yn yr offis 'na dwi'n credu - ti'n gwbod y math o bethe ma' nhw'n 'u trafod...'

Sut 'ti'n gallu gwneud yr holl bethe hyn ...?'

Ond fel mae hi, dwi'n synnu bod y ddau dîm wedi mynd i edrych am bethe eraill.

'Un neu ddau o bethe i chi oddi wrth Meri 'co,' meddai a gwthio heibio i Marian Dafis a chario'r bocs i mewn i'r gegin a'i osod ar y bwrdd.

Eto, ma'n rhaid i fi gyfadde mai wrth edrych yn ol y daeth yr holl bethe ma'n amlwg i ni.

'Mi gymerith dipyn o amser i chi ddod o hyd i'r holl bethe 'na,' meddai Delwyn yn obeithiol.

Ac ar ryw olwg roedd e yn llygad 'i le, achos ma merched yn gallu bod yn sensitif i bethe fel hyn.