Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

big

big

Ymddangosai'n debyg na fyddai Rod Richards, arweinydd y Ceidwadwyr, yn cael ei big i mewn gan fod ei gwestiynau ymhell i lawr y rhestr a'r gweithgareddau'n mynd rhagddynt yn hamddenol.

Dawn Chouchen – yn union fel Big Leaves – ydi cyfansoddi traciau byr sydd yn eithriadol o fachog.

Mae hi'n anodd gwybod beth i'w ddisgwyl gan grwp mor flaenllaw â Big Leaves.

Ers hynny aeth yr is-label o nerth i nerth yn gyfrifol am nifer o grwpiau fel Big Leaves, Topper ac, rwan, Anweledig.

A dweud y gwir, fe fydd unrhyw un sydd wedi mwynhau cryno ddisgiau blaenorol Big Leaves yn sicr o fwynhau eu EP ddiweddaraf.

Hyd yn oed yma, mae'n mynnu defnyddio geiriau sy'n ei gwneud yn anodd i ni ddarllenwyr cyffredin ddeall be sy dan big ei chap.

Rai wythnosau'n ddiweddarach dyma Jim yn taro ei big i mewn i siop y pentre, a honno'n orlawn ar y pryd.

Roedd Parti Ponty yr ail yn hynod o boblogaidd, gyda pherfformiadau gan Big Leaves a Celt yn ychwanegu at yr awyrgylch bywiog.

'A glychu dy big dy hun yr un pryd?' 'Twt, 'neith cropar o rwbath cynnas ddrwg yn y byd i ddyn nac anifal, yn enwedig pan fydd y gwynt yn union o Borth Neigwl, fel y mae o heddiw 'ma.' Wedi sgubo sylw yr hwsmon o'r neilltu fel hyn aeth Pyrs ymlaen â'r stori.

Mae aelodaur grwp - Marc Flanagan, Sion Evans, Meic Parry a Richard Chitty yn hanu o ardal Caernarfon ac ymhlith un ou dylanwadau penna mae'r Big Leaves.

Yn ystod y gyfres mi fydd yna ymddangosiadau gan y Super Furries, Gorkys, Geraint Jarman, Meic Stevens, Big Leaves a llawer mwy.

'Cau dy big y plismon drama,' meddai Nel.

Nodiodd Gwyn ond roedd hi'n hawdd i chdi gael dy big i mewn, ond mi ddaw tro ar fyd'.

Nid ar y gân hon yn unig y clywn biano ar EP newydd Big Leaves fodd bynnag, gan fod iddi ran amlwg yn Nicole hefyd.

Onid oedd yn dderbyniol ganddyn nhw, ni byddai'n rhaid iddo boeni mwy, ond os gwelai fod y Casino'n cael cefnogaeth gadarn, wel dyna'r amser iddo ef roi ei big i mewn.

Fel un na welodd ond cwta ddwy bennod o'r gyfres Big Brother fydda i ddim yn siomedig o weld y gyfres wirion yn dirwyn i ben.

Yn union fel Nicole ar EP newydd Big Leaves mae Cwmwl 9 yn ddiweddglo gwefreiddiol i unrhyw CD.

Yn wir, mae hi'n debycach i'r hyn a gafwyd ar sengl ddiwethaf Big Leaves, Fine.

Daeth newyddion y bydd Gogz yn cwblhau eu halbym cyn hir o dan oruchwyliaeth Richard Jackson sef cynhyrchydd Big Leaves ac mae disgwyl y bydd yr Ep yn cael ei rhyddhau yn y dyfodol agos - edrychwn ymlaen at hynny.

Ond pa tip-girl, mewn difrif, a fyddai'n debygol o ddweud wrth ŵr ifanc nwydus a oedd yn sibrwd 'acenion cariad' yn ei chlust: 'A ydych yn ddirwestwr?' Oni fyddai puteiniaid cyhyrog ac ystrywgar ardal Chinatown - merched fel 'Snuffy Nell' Sullivan, 'Big Jane' Thomas a 'Saucy Stack' Edwards - wedi chwerthin yn aflywodraethus petaent wedi darllen disgrifiadau Ieuan Gwynedd o'r Gymraes nodweddiadol: 'y forwyn wridgoch sydd yn adsain y fuches hwyr a boreu â melusder ei chân .