Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

binc

binc

Os oes angen cadarnhad o ddiffyg apêl yr iaith Saesneg, mae i'w weld o'r trên wrth deithio ar ddydd Mawrth o Sha Tin i gyfeiriad Kowloon - baner fawr binc ar wal allanol ysgol uwchradd yn gorchymyn 'SPEAK

Mae pinc y mynydd, sydd yn bridio yn Llychlyn a gogledd Rwsia yn dod yma i dreulio'r Gaeaf ac fe'i gwelir yng nghwmni'r ji-binc yn aml.

Gwelai'r ji-binc a'r titw, a'r llinosiaid aflonydd.

'Rydym yn lwcus ein bod yn gweld y ji-binc a'r llinos werdd yn yr ardd neu'r gwrychoedd yn aml iawn.

Bryd hynny, ugain mlynedd yn ôl, arferai heidiau bychain o Wydau Droed-binc ddod yno, ac ychydig ddwsinau o Hwyaid Gwyllt.

Dychmygwch am eiliad eich bod wedi clywed Kate Crockett yn dweud wrth Branwen Niclas dros goffi yn y Cabin yn Aberystwyth ei bod nhw am fynd allan i beintio un o flychau post y dref yn binc llachar.

Ymddengys y blodau'n wynion o hirbell and o graffu ar y petalau bregus gwelwn wawr binc iddynt.

Roedd ei frest binc bron a'n dallu, a'i gorun du a rhyw sglein arbennig arno.

Oddi allan, mae tair sepal fawr binc golau neu liw rhosyn â gwythiennau gwyrdd arnynt.

Gan fod pinc y mynydd yn hoffi bod yng nghwmni'r ji-binc mae'n hawdd eu cymysgu, ond gellir adnabod y ji-binc yn hawdd gan fod ganddo gorun lliw llechen.

Mae llawer o'r pincod, yn enwedig y ji-binc a'r llinos werdd wedi dysgu erbyn hyn i ddynwared y Titw, a gwledda ar y cnau mae pobl yn ei roi allan yn y Gaeaf.

Titw Mawr Ji-binc Drudwy