Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bingo

bingo

'Roedd hi'n edrych ymlaen at ei nos Wener arferol yn y Bingo heno.

Roedden nhw wedi bod bod mewn Neuadd Bingo a oedd yn eiddo i'w mam-gu.

Yn yr un modd, byddai cau hanner dwsin o gapeli yn Henaduriaeth Llyn ac Eifionydd yn fwy perthnasol na chau hanner dwsin o neuaddau bingo neu glybiau yfed yng nghymoedd diwydiannol y De.

Lle cymdeithasol yw'r Bingo, lle da i wneud ffrindiau, i wneud tipyn bach o arian, hwyrach, ac i'w golli.

Fe eelir gweld drwy'r niwl weithiau rai o'r hen adeiladau bychan hyn hwnt ac yma ond edrychwch yn fanwl achos efallai eu bod nhw yn edrych yn debycach i garej neu neuadd Bingo bellach.

Daeth y discos, y bingo, agor tafarnau a siopau, a phob chwaraeon yn rhan o weithgarwch y Sul.

Mae'r nosweithiau Bingo yn gwella, ar y dechrau roedd y plant yn wyllt i'r eithaf bod un wedi poeri arnaf, ond nawr mae pethau wedi tawelu ac mae'r plant a'r oedolion yn mwynhau.

Bingo a thafarna a chlybia pia hi yn yr ardal yma heddiw." "Chwara teg rşan, mae 'na weithgaredda diwylliadol hefyd, cofia di ş ond heb fod yn gysylltiedig a'r capal bob amsar, fel ers talwm." "Oes, a bod yn deg.