Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bleidlais

bleidlais

Is-etholiad Merthyr ac Emrys Roberts yn dod o fewn 3,710 i bleidlais Llafur.

De Affrica yn gwahardd y bleidlais i bobl 'liw'. Lansio Ymgyrch Senedd i Gymru yng Nghaernarfon.

Ymatebodd y cenedlaetholwyr mewn dwy ffordd i ergyd farwol y bleidlais nacaol, ymgyrchu o blaid cael y bedwaredd sianel i Gymru ac ymgyrchu yn erbyn problem gynyddol y tai haf.

Rhyw ganrif sydd er pan gafodd rhan sylweddol o'r Cymry y gallu trwy'r bleidlais i ddylanwadu ar gwrs gwleidyddiaeth.

Ni fydd hyn yn cynnwys yr hawl i wario heb yn gyntaf gyflwyno amcangyfrif neu bleidlais atodol yn y ffordd arferol drwy'r Pwyllgor Ariannol, Eiddo ac Amcanion Cyffredinol i'r Cyngor.

Cyn gynted ag yr oedd y Blaid yn dechrau ymladd etholiadau ar raddfa eang, ac ar adegau yn ennill cyfran sylweddol o'r bleidlais, yr oedd ei swyddogaeth fel grŵp ymwthiol yn dirwyn i ben.

Ond mi ddywedodd yr Ysgrifennydd Amaeth, Christine Gwyther, cyn y bleidlais y gallai'r cynnig ond nodi dymuniad y Cynulliad i wahardd cnydau wedi'u haddasu'n ennynol.

UNRHYW FATER ARALL Cynigiodd Val Hill bleidlais o ddiolch i Ellen ap Gwynn am ei gwaith dros y blynyddoedd.

De Affrica ydyr ffefrynnau i ennill y bleidlais.

De Affrica yn gwahardd y bleidlais i bobl 'liw'.

Deddf yn caniatŠu'r bleidlais i ddynion dros 21 a merched dros 30 yn dod i rym.

Y ffaith fod gan Edward H gymaint o ganeuon da gadwodd eu henw rhag ymddangos yn amlach ymhlith y cant uchaf gan i hynny deneuo y bleidlais i ganeuon unigol.

Y Prif Weinidog yn cwrdd dirprwyaeth yn cynrychioli 500,000 o ferched a oedd yn galw am y bleidlais.

Llafur rhonc ydi Cetyn wedi bod ar hyd ei oes, er na roddodd o erioed bleidlais iddyn nhw.' 'Felly, Sioned,' meddai Lleucu, 'mi welwch nad oes 'na waith canfasio am bleidleisia acw, dim ond am eneidiau.' 'O, ia.

Ysbrydolwyd y gerdd hon gan genedlaetholdeb hefyd, yn union fel yn achos awdl y Gadair, ond cenedlaethodeb y bêl yn hytrach na chenedlaetholdeb y bleidlais oedd thema'r bryddest fuddugol.

Y Prif Weinidog yn cwrdd ' dirprwyaeth yn cynrychioli 500,000 o ferched a oedd yn galw am y bleidlais.

Is-etholiad Caerffili a Phlaid Cymru yn dod o fewn 1,874 i bleidlais Llafur.

Yn fras felly, gan mai ef sy'n drydydd ar restr ymgeiswyr ei blaid, rhaid i Lafur enill rhyw drigain y cant o'r bleidlais iddo fod yn sicr o gadw'u sedd.

(Gwnaed cais gan y Cynghorydd Michael Parry am gael cofrestru ei bleidlais.

Mae pob swyddog Undeb yn rhwyn i weithredu polisiau a dderbyniwyd yn eu Cynhadleddau blynyddol, rheini wedi eu mabwysiadu gan bleidlais deg.

A'r holl gynghorau hyn i'w hethol trwy bleidlais gyfrannol.

(ii) Os na fyddai hyn yn dderbyniol yna fod pob cyngor dosbarth/bwrdeistref ar y pwyllgor yn cael tri cynrychiolydd er sicrhau mwyafrif i'r cynghorau hyn ar unrhyw bleidlais yn y pwyllgor.

Gofynnwyd am bleidlais gofrestredig a phleidleisiwyd fel a ganlyn:-

Eithr yn y bleidlais ni chawsant y nesaf peth i ddim cefnogaeth gan Saeson.