Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

blinedig

blinedig

Cafodd Alice brynhawn blinedig yn cerdded siopau ond bu'r cyfarfod busnes a gafodd ei gŵr yn un hynod lwyddiannus.

Roedd yr oedi'n niwsans i griw o ohebwyr blinedig ond yn dyngedfennol i'r gwirfoddolwyr a oedd yn gorfod symud bwyd yn gyflym o'r maes awyr i'r canolfannau bwydo, os am ddal eu gafael arno.

Mae'n ddiwrnod o fwynhad llwyr i'r teulu, yn llawer llai blinedig na'r Sioe Ceir ac yn gyfle amheuthun i weld y diweddaraf mewn modelau newydd ac ategolion o bob math.

Yn sydyn clywodd yr arwr blinedig wraig yn gwaeddu arno.

Byd fin de siecle ydyw, er fod rhai o'r straeon wedi eu sgrifennu ymhell cyn y nawdegau; byd blinedig, byd lle mae'r unigolyn yn ei chael yn anodd i ddirnad ei le a'i bwrpas.

Ni ddywed y ferch ifanc ddim, ac fe sylwai'r gyrrwr natur welw iawn y ferch, yn llwydaidd a blinedig.

Oedd hwnna'n waith caled, blinedig." Ac roedd yna gyfnod o ganu ar cruise liner yn y Caribî.