Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

blodyn

blodyn

Wrth chwilio am fwyd yn y blodyn yr oedd y pryfyn yn cario'r paill o flodyn i flodyn - gwynt oedd yn cario'r paill yn y conwydd.

Prynodd guazi (hadau blodyn haul), bisgedi blas chilli, siocled a phapur i Kate a finnau, a rhyw fath o hufen iâ od wedi ei wneud o ffa soya.

yn symud yn araf--mor araf â blodyn yn agor--nff bod hollt neu agen yn ymddangos a baw m~n fel llwch yn rhedeg allan.

Glyna'r plat ar amrantiad yn nhafod y gloyn, ac yna gwyra ymlaen er mwyn cyrraedd y man cywir i beillio blodyn arall.

Llwydda'r gwenyn gwryw i beillio'r blodyn yn ystod ei ymweliad.

Mae ffurf a lliwiau hynod y blodyn yn nodweddiadol o'r teulu, er bod gwahaniaethau rhwng blodau y gwahanol rywogaethau.

Gallai estyn y blodyn yn hawdd, a heb oedi rhagor, tynnodd Idris y petalau siocled a'u llarpio'n awchus.

wynfyd, nid dy golli di a wan Drwy'r fynwes a'r deufiniog lafnau cudd; Na Eden, nid dy golli greithia'm grudd, Ond cofio'r mwyn oedfaon, cofio man Suadau serch a swyn dy lennyrch glan Pan rodiai dedwydd ddau dy lwybrau rhydd, Yw'r aeth a wnaeth fy nydd yn fythol nos; Ni cherddaf mwy hyd lannau'r dyfroedd byw Ni chwarddaf mwy uwchben y sypiau gwin; Ond dwyn y draen a wnaf heb wrid y rhos, Am hynny gweaf gan y blodyn gwyw, Am hynny odlaf gerdd y ddeilen grin.

Cynhyrcha'r blodyn gemegau a elwir yn fferomonau sy'n debyg i'r rhai a gynhyrchir gan y gwenyn benyw i ddenu'r gwryw.

Be' ddaru o ond tynnu blodyn bach o lawas ei gôt - dim un go iawn, un wedi ca'l 'i 'neud efo papur - ac mi ddaru'i daflyd o i mi.

Roeddet ti'n gwybod yn iawn y bydde'r bêl wedi aros petaet ti i fod i fwyta'r blodyn siocled.

Mae Blodyn yr Haul yn cynhyrchu hadau â stribedi llwyd a gwyn arnyn nhw.