Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

blychau

blychau

Dim sôn am boteli, gwydrau brwnt, blychau llwch gorlawn, pentwr o hen bapurau newydd.

Deddf a fyddai yn cydnabod y Gymraeg fel iaith swyddogol yng Nghymru, yn ymestyn i'r sector breifat (dyna pam y targedwyd blychau ffôn BT) ac a fyddai yn effeithio hefyd ar faes technoleg gwybodaeth.

Wedi i'r blodau ddangos eu bod yn tyfu yn eu blychau newydd, gellir eu caledu drwy eu symud i'r ffrâm oer y tu allan.

bydd blychau gwneud tail ar gael i ysgolion sydd eisiau eu defnyddio mewn prosiectau gwyddoniaeth.

Fedrwch chi wneud blychau nythu?

Tyrrodd i'r orsaf gyda rhai ohonynt yn meddiannu'r blychau arwyddo.

Erbyn dechrau'r mis, dylai'r tŷ gwydr fod yn glir ar gyfer plannu cnwd yn ei forderi os symudwyd y planhigion a oedd mewn blychau a photiau i'r ffrâm oer i gael eu caledu.

I ddenu adar i dir yr ysgol, gallwn nid yn unig ddarparu bwyd ond blychau nythu addas hefyd.

Er mwyn pwysleisio mai ymgyrch weithredol oedd hon dyma blastro'r blychau ffôn a basiem gyda phosteri pwrpasol.

a) Blychau Cymorth Cyntaf

Tywysodd Lisa yr ymwelydd o gwmpas, gan symud o'r meinciau at y byrddau, o'r torwyr at y peirianwyr, o'r rhesi o esgidiau lliwgar ar eu hanner at y gwadnau yn disgwyl am sodlau, ac o'r diwedd at yr esgidiau gorffenedig yn cael eu gosod yn daclus mewn blychau gwynion.

Mae'n amlwg fod yn well gan bobl eu cael mewn blychau plastig, wedi eu coginio a'u trochi mewn finegr ar gyfer eu tafellu i addurno salad.

Argraffu I argraffu dogfen dewiswch Print o'r ddewislen File gwnewch yn siwr fod y blychau dewis yn cynnwys y wybodaeth gywir am y tudalennau i'w hargraffu.

Dylech roi blychau nythu ar gyfer cudyllod a thylluannod gwyn yn ddigon uchel o'r llawr ar safle eang, tawel, lle na fydd aflonyddu ar yr adar.

Fel bo'r tywydd yn cynhesu, mae'n rhaid gofalu na fydd y planhigion sydd mewn blychau potiau a basgedi'n sychu.

Bydd blychau Cymorth Cyntaf yn cael eu darparu a'u cynnal a'u cadw ym mhob swyddfa ac ar gyfer pob swyddog teithiol yn unol â'r Rheolau Cymorth Cyntaf.