Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bmw

bmw

Daw'r bygythiad wrth i gwmni Alchemy a dynnodd eu cynnig nhw'n ôl i brynu Rover ddydd Gwener ddweud eu bod yn fodlon ailddechrau trafod gyda BMW.

Bur wythnos ddiwethaf yn un dda ar gyfer ymosod ar yr Almaenwyr wrth i BMW adael i'r hen Rover fynd rhwng y cwn ar brain.

Pwy oedd yn gyfrifol am y taliadau diswyddo oedd un o'r amodau ariannol nad oedd Alchemy a BMW yn gallu cytuno arno.

Dywedodd BMW ei fod yn ystyried mai Phoenix oedd y ceffyl blaen yn y ras bellach.

Yn ôl adroddiadau byddai'n well gan BMW werthu'r cwmni i Alchemy gan fod ceir Rover yn cystadlu'n uniongyrchol yn erbyn BMW.

Mwy o geir ar y ffordd &wr i'r de o Blasty Maen Gwyn; targed, Sierra gwyn, o flaen Sierra glas tywyll a BMW du.

Yn yr Almaen, mae cynrychiolwyr BMW yn trafod gydag aelodau consortiwm Phoenix sydd am brynu Rover.

Ond gall cannoedd rhagor o swyddi ddiflannu am fod BMW wedi gwerthu Rover.

Dwi'n sïwr bod BMW yn difaru prynu Rover yn y dechrau, ychwanegodd Ms Fullerlove.

Mae BMW yn colli 2m y diwrnod oherwydd problemau Rover, dydi'r ceir ddim yn gwerthu.

Rhegodd Andrews wrth i gêrbocs awtomatig y BMW newid gêr yn rhy gynnar.

Hon yw eu hymdrech ola i berswadio BMW i beidio a gwerthu'r cwmni i Alchemy.

Sbardunodd Andrews y BMW i lawr y ffordd a'i daflu'n ddidrugaredd heibio i'r gornel cyn plannu'i droed yn filain ar y brec .