Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bodd

bodd

Crewyd hanes diwylliannol wrth i BBC Cymru lansio'r darllediad Cymraeg cyntaf erioed o'r Teletubbies. Yn ôl pob sôn, mae plant ifanc wrth eu bodd gyda'u ffrindiau hollddysgedig newydd.

Un fywiog iawn oedd hi, yn ffraeth ei thafod, ac wrth ei bodd yng nghanol merched ifanc.

Roedd y ddau feddyg wrth eu bodd yn meddwl am fod o dan gynfas am bythefnos ac eistedd o gwmpas y tân coed bob nos.

Roedd mam Jerry yn y swyddfa hefyd ac wrth ei bodd ein bod ni yno.

Heb hwnnw ni allwn ryngu bodd Duw.

Sut mae esbonio ein bod wrth ein bodd yn cael ein cam-drin?

Roedden nhw wrth eu bodd pan welsant eu meistr yn gafael yn ei sgarffa'i gap yn barod i fynd allan.

Wrth edrych arno a gweld ei faint meddai, 'Bydd Mam wrth ei bodd, mae hwn yn ddigon mawr i'w gadw.

Ar kibbutz Negba, mae Siwsan Jablonski wrth ei bodd â'r ddarpariaeth ar gyfer ei phlant hi.

A byddai hynny yn gwneud cyflawni'r gwaith t, rhywbeth y mae Lisa wrth ei bodd yn ei wneud, ychydig yn anos hefyd.

Daw yno i agor ail estyniad y Llyfrgell, a'r Cyfarwyddwr Gweinyddol Mr Maiwaring, aelod brwd o Fyddin yr Iachawdwriaeth, sy'n dweud fod pawb wrth eu bodd.

Canlyniad yr adroddiadau hyn gan yr ysbi%wyr yw fod y Llywodraeth yn eu derbyn â chroeso ac yn penderfynu ar gyfundrefn newydd o addysg gan y wladwriaeth, ac mae'r cythreuliaid wrth eu bodd, ac yn hedfan yn ôl i Gymru'n orfoleddus (tt.

Cyfrwng yw'r rhagymadroddion, yn y lle cyntaf, i gyfarch a rhyngu bodd noddwyr ac arweinwyr cymdeithas; ac yn yr ail le, a hyn sydd bwysicaf o ddigon, i roi cyfle i'r awduron eu hunain egluro eu bwriadau a'u cymhellion.

Roedd y ddau wrth eu bodd gan eu bod yn hoff iawn o gerddoriaeth glasurol ac ar y nos Wener cafodd y ddau noson i'w chofio - a mwy fyth o achos cofio pan ddaethant adref a chanfod fod lladron wedi dwyn popeth oedd o werth yn y tū...

Rhwng bodd ac anofdd y cytunodd Dilys i fynd.

Roedd hi wrth ei bodd yn cael sylw.

Er mor neis oedd y sowldiwr bach yna, roedden nhw wrth eu bodd ei bod yn canlyn Cymro.

Yn ôl pob sôn, mae plant ifanc wrth eu bodd gydau ffrindiau hollddysgedig newydd.

ARHOLIADAU: Ar ddiwedd yr arholiadau TGAU hoffwn ddymuno'n dda i'r bobl ieuanc a gobeithio y cant ganlyniadau wrth eu bodd.

Mi 'roedd nhad a finnau, i'r munudau olaf yn ffrindiau, mi 'roedda ni wrth ein bodd yng nghwmni'n gilydd.

Rydyn ni wrth ein bodd fod y ffilm orffenedig wedi derbyn yr enwebiad hwn.

"Mi'r ydach chi wrth eich bodd ar yr ynys, mi wn," meddai Dad, "ac mae gen i fwy o le na neb i fod yn ddiolchgar i'r lle.

Yr oedd rhai o'r bechgyn hynaf wrth eu bodd yn canu rhai o ganeuon y rhyfel a chafodd Gethin Davies gyfle i ymddangos ar y teledu.

Rydyn ni fel gwasg wrth ein bodd yn gweithio ar ddiweddaru clasur mae miloedd yng Nghymru yn cofio o'u plentyndod.

Gwyddai fod y cūn wrth eu bodd yn rhedeg o'i blaen, ond yn troi i aros amdani cyn iddyn nhw fynd o'i golwg yn llwyr.

Mae'r plant wrth eu bodd yn ei ganol.

Er bod y prysurdeb yn tarfu ar eu gwaith, roedd y gwirfoddolwyr o Somalia wrth eu bodd.

Roedd Henry ac Anna fach wedi bod wrth eu bodd yn cael mynd ar draws yr afon lydan yn y cwch.

Fe fyddai hi wrth ei bodd yn gwrando arno'n ei morio hi pan oedd hi'n bwten ac yn dringo ar ei lin i erfyn am stori ond bellach gorfod gwrando hyd at syrffed yr oedd hi.