Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

boeni

boeni

Doedd Nathan Blake ddim yn ymarfer gyda gweddill y chwaraewyr yn Stadiwm Daewoo Legia, Warsaw, neithiwr, ond does dim lle i boeni.

Yr oedd ganddyn nhw bethau gwell i boeni amdanyn nhw.

Heb boeni dim am neb a allai fod yn gwylio, plygodd ei phen yn ôl a'i chusanu'n boeth ac yn galed, nes brifo'i gwefusau.

O, oedd, - roedd ganddi le i boeni am hynny, roedd angen rhyw garnau newydd ar y brêcs, ond pam ddylai o boeni, gadawai bethau felna i'r peirianwyr.

Ac os methodd ambell un wneud ei farc ar lwyfan eisteddfodol 'does raid iddo boeni dim oll canys fe fydd yn bownd o raddio'n feirniad o'r radd flaena' mewn dim o dro.

Cana o'r galon - y pethau hynny sy'n ei boeni, ei blesio, ei ddiddori ei gythruddo a'i arteithio.

Yr hyn yr oedd yn ei boeni oedd pregethu'r efengyl gan rai nad oeddynt wedi profi Duw yn eu calonnau.

Wrth i Adam orfodi'r car i mewn i gêr arall, ac i'r injan brotestio'n chwyrn, dechreuodd Gareth boeni o ddifrif am y posibilrwydd hwnnw.

Doedd hynny ddim yn ei boeni.

Rydw i'n gwybod yn union sut rai ydyn nhw bellach a does dim angen i ti boeni.

Ond er gwaethaf yr holl gynnydd ymysg ieuenctid, mae lle i boeni hefyd.

Ac roedd y tro chwithig hwn yn ei boeni.

Ond efallai nad oes angen i Nicholas boeni.

Yng nghyd-destun amgylchedd mwy cystadleuol o ran gwrando ar y radio mae lle i boeni o hyd am allu BBC Radio Wales i gystadlu am gynulleidfa.

Rywsut nid oedd ganddynt galon i boeni Dad am y cwch.

Doedd neb yno i'w boeni na'i frifo.

Mae'n wynebu croesffordd yn ei fywyd, ei gydwybod yn dechrau ei boeni ynglŷn â digonedd ei deulu, ond yn bwysicach fyth mae wedi syrffedu ar y syniad o fyw fel gwr bonheddig, ac mae ei gariad at Lisabeth yn prysur oeri.

Gwae a edid, o gudab, I boeni mwy heb un mab!

Pethau eraill oedd yn ei boeni nawr.

Dechreuais boeni wedyn sut i ddod oddiarni ar ddiwedd y daith gan fy mod i'n gweld y sgis ar fy nhraed fel llyffethair.

Wedi i'r gwaith gael ei gwblhau, does dim raid i chi boeni pa blwg o'r garafan fydd yn ffitio i ba soced gan fod ffurf y ddau yn wahanol.

Does dim rhaid ichi ychwaith boeni am na phapur lapio na selotêp na stamp na dosbarthu gan y bydd popeth yn cael ei lapio ichi ai gludo i ben ei daith.

Yn ol ei fam Sharon, sy'n gweithio i Fanc y Midland ym Mangor, dydy'r profiad ddim wedi ei boeni o gwbl.

Penderfynais yn y fan a'r lle y byddwn i'n gadael rhan o'r pryd bwyd nesaf ar ochr fy mhlât er mwyn i Mam boeni tipyn 'mod i'n sâl, ond pan ddaeth amser swper o'r diwedd roeddwn i ar lwgu ac mi lyncais bob tamaid.

Dôi ysbrydion i'r gell i'w boenydio, yr ymlynwyr a'r dialwyr i'w wawdio a'i boeni, i'w dynnu wrth ei ddillad a hisian yn ei wyneb fel seirff.

Mae yna boeni wedi bod ynglyn âr cwrs ond maen gwrs syn sychu a does dim problemau ar hyn o bryd.

Onid oedd yn dderbyniol ganddyn nhw, ni byddai'n rhaid iddo boeni mwy, ond os gwelai fod y Casino'n cael cefnogaeth gadarn, wel dyna'r amser iddo ef roi ei big i mewn.

'Nawr, nawr, paid â gadael i'r gwir dy boeni di.' Cododd Dilwyn un o'i ddyrnau ond disgynnodd llaw Ifan yn drwm ar ei fraich a'i rwystro.

Wedi archwilio Llio'n fanwl gofynnodd Dr Morgan iddi: 'Oes 'na unrhyw beth yn dy boeni di, Llio?'

Be sy'n dy boeni di?'