Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

borthmadog

borthmadog

Yn y llyfr Porthmadog Ships mae gennym hanes am y llong Marie Kaestner a gollwyd gyda phawb oedd arni ar fordaith o Lerpwl i Borthmadog.

Pan oedd yn bymtheg oed symudodd y teulu i fyw i Borthmadog.

Robert Richards, brodor o Borthmadog, i fugeilio'r Eglwys, ar y cyd ag Eglwys Ty'n Rhyd, Cerrigydrudion.

Ac yno roedd cartref yr ail Siwsan - Siwsan Diek, yn wreiddiol o Borthmadog.

Un o Bwllheli'n wreiddiol, y llall o Borthmadog, a'r ddwy wedi byw yn Israel ers blynyddoedd.

P'run bynnag, dal i swnian ar y cynghorwyr fu'n rhaid i ni, a thybiaf ein bod wedi gweld neu gysylltu â phob cynghorydd o Landudno i Borthmadog ac i lawr Ben Uyn, ar wahân i ryw ddau neu dri.

Am dri o'r gloch fore Gwener, cyfarfu Siwsan â'i rhieni o Borthmadog yng ngwesty Olga yng Nghaerdydd.

Roedd Siwsan eisoes wedi penderfynu, er mwyn diogelwch y plant yn fwy na dim, ei bod am geisio mynd 'nôl i Borthmadog.