Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bregus

bregus

Oherwydd cyflwr bregus y llongau a pheryglon y môr o gwmpas arfordir Gogledd Cymru, enillodd morwyr yr ardal barch ac enw da fel rhai medrus a meistrolgar wrth eu gwaith.

bachgen, ddim mwy na naw neu ddeg oed, fe dybiai, yn gafael yn dynn a 'i ddwy law mewn dyrnaid o frigau digon bregus yr olwg arnynt, a 'r rhan fwyaf o 'i gorff bychan yn cael ei chwipio 'n gyson gan ruthr y dyfroedd o 'i amgylch.

Yn achos y Dywysoges Diana gwelwyd sut y trodd cymeriad bregus yn santes.

Efallai y byddai wedi bod yn well i'r sgrifenwyr rygbi eraill hefyd fod wedi oedi a phwyllo cyn rhuthro mor gyflym i ganmol ar sail tystiolaeth digon bregus.

Prin y gallodd ei gorff bregus ymdopi â mân weithgareddau'r ogof erbyn hyn.

Ymddengys y blodau'n wynion o hirbell and o graffu ar y petalau bregus gwelwn wawr binc iddynt.

Ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif mae sefyllfa'r Gymraeg yn ddigon brau a bregus.

Mi fasa dwy gêm yn erbyn Celtic yn ein cael ni allan o'r twll ariannol bregus yr ydan ni ynddo fo.

Gyferbyn â mi, eisteddai gwraig oedrannus o'r enw Esther Pugh; roedd hi'n canu, mewn llais bregus a chrynedig:

Nid am ei fod yn ddiniweityn prudd a bregus ei iechyd yr ymserchodd y genedl ynddo.

Yn ôl yr Archesgob, mae'r camdrin wedi dangos fod plant ymysg aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Ond y cyfuniad yma o ymddygiad hyderus a bregus syn gwneud stori Catatonian ddiddorol ac yn werth ei darllen.

Yn yr act gyntaf, cawsom gipolwg sydyn ar bersonoliaeth a bywyd bregus ac ansicr Anna wrth iddi lowcio'r gin a galw ei chwaer yn bopeth o "bitch" i'r "hen ast".

Mae anghenion ein pobl ifanc mwyaf bregus yn barhaol yn cael eu gwthio o'r neilltu, ar bob lefel, oherwydd nad ydym eisiau wynebu canlyniadau'r ffaith ein bod yn ddiamynedd.