Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

breiddyn

breiddyn

Sylwais ar Breiddyn a Lewis Olifer yn sefyll fymryn o'r neilltu i bawb arall; yr oedd Menna wedi cymryd gofal o Deilwen Puw.

Cyflwynodd Breiddyn fi i Lewis Olifer a goleuodd wyneb hwnnw.

Breiddyn a gymerodd yr awenau, gan guro'i ddwylo am ddistawrwydd a galw'r actorion at ei gilydd.

Cododd ei ben ac edrych tuag at Breiddyn, a oedd yn awn sgwrs ag un o'r actorion, erbyn hynny.

Sylwais ar Breiddyn yn eistedd yn y rhes flaen, a'i fraich dde dros gefn y gadair nesaf ato, mewn ystum gwrandawr o'r tu allan, fel petai.

Mae'n cymryd mwy na rhyw ychydig o anghydweld i dramgwyddo dyn fel Breiddyn.

'Doedd dim llawer o siâp ar bethau heno, ac 'rwy'n siwr y byddai'n well gan Enoc i mi beidio â bod yn rhy amlwg." Gwenodd Breiddyn.

Gwyddai y byddwn yng nghwmni Breiddyn a'r ddau actor proffesiynol, ac nid oedd am gynffonna o gwmpas er mwyn cael eu cyfarfod.

Yr oedd presenoldeb Breiddyn a Lewis Olifer, rhyngddynt, wedi swatio pawb.

Fydda'i ddim yn swnio fel pe bawn yn busnesu wedyn." Troes Breiddyn wrth godi o'i sedd, a'm gweld.

"Ydach chi wedi trafod hyn efo Breiddyn?" gofynnais, braidd yn ofnus yn frysiog.