Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brifathro

brifathro

Mae Anne, y ferch, yn byw yn Llundain gyda'i theulu a Nicholas, y mab, yn brifathro yng Nghaerdydd.

Ymadawodd Mr Tal Humphreys â'r ardal ar ei benodiad yn Brifathro Ysgol Llanymynech.

Gadawodd David Charles Y Bala i fynd yn brifathro arni.

Daeth yn aelod anhepgor o Senedd a Chyngor y Coleg, a chymerodd ran mewn nifer o ymgyrchoedd yno - ynglŷn â statws y Gymraeg (ymgyrch a'i cleisiodd yn arw), ynglŷn â phrifathrawiaeth y cyn-Brifathro, ynglŷn â phenodiad cofrestrydd newydd; a phan oedd yn Ddeon Cyfadran y Celfyddydau cafodd un ysgarmes enwog ynghylch ad-drefnu.

Roberts, sydd hefyd yn byw ym Mhwllheli, yn brifathro ysgol gynradd cyn ymddeol.

Bu yn brifathro yn un o ysgolion Bedlinog, Morgannwg Ganol.

Yn y stori hon cyfeiriodd at storm fellt a tharanau a ddigwyddodd unwaith pan oedd yn brifathro yng Nghoed-y-bryn, Ceredigion.

Athro oedd Mr Jenkins wrth ei alwedigaeth ac yn brifathro poblogaidd iawn yn Ysgol Cwmfelin am nifer o flynyddoedd.

Dyna lle bu system Freud yn gymaint o bandy ac o sgwrfa didrugaredd i'm delfrydau brau Pa ryfedd nad oedd dim o'm carpiau ar ôl wedyn ond ambell gydyn o ridens cyfroda na fyddai fyth mwy yn dda i ddim?) Roedd blwyddyn goleg newydd yn dechrau ym mhen ychydig iawn o wythnosau ar ôl y Cyfarfod Misol hwnnw A'r peth cyntaf bron a wnes wedi cyrraedd Aberystwyth oedd mynd â'm "hymddiswyddiad" (maddeuer y gair ymddiswyddiad!) i Brifathro Coleg Diwinyddol y Methodistiaid Calfinaidd.

Yn ogystal a bod yn brifathro roedd hefyd yn rhyw lun o ffarmwr, ond ffarmwr cwbl anghonfensiynol yng ngolwg gwerin gwlad bro'r Loge Las.

Daeth dau ddeigryn distaw i ddau lygaid y Parchedig Brifathro Harris Hughes.

Davies, cyn-brifathro Libanus.