Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brofion

brofion

Mae rhagor o brofion wedi dangos bod angen mwy o driniaeth arno.

Ymhob un ohonynt, dadansoddir y testun yn bwyllog, symudir o bwynt i bwynt yn rhesymegol, dosrennir y pwyntiau'n is- adrannau, nodir yr athrawiaethau sydd yn ymhlyg ym mhob rhan, a goleuir y datganiadau a wneir gan brofion, sef cymariaethau, trosiadau, cyferbyniadau, daduniadau, oll wedi'u tynnu naill ai o'r Ysgrythur ei hun, o lyfrau a ddarllenasai Rowland, neu o'r byd naturiol yr oedd ei ddarllenwyr yn gynefin ag eś Mae iddynt fframwaith o resymu clir.

Diwrnod llonydd braf a Del newydd fod am brofion yn yr ysbyty.

lle bo sampl o ddatganiadau o gyrhaeddiad yn cael eu hasesu trwy brofion a tasau, gall hynny, fel mewn unrhyw arholiad, ddylanwadu ar ganlyniadau'r asesiad.

Erbyn hyn fe drefnwyd dosbarthiadau mewn llawer mwy o brofion megis Cneifio, Godro, Mower, Maentumio Tractor, Defaid, Gosod Clwyd, Clawdd Sych a Chodi Gwrych i'r bechgyn, ac yna, Trin Cyw, Addurno Teisen, Crasu, Golchi a Smwddio, Picls a Saws i'r Merched, ac fe ddaeth ffrydlif o fathodynnau aur ac arian i aelodau'r Sir.

Bydd rhagor o brofion yn cael eu cynnal ger y man lle daeth yr asbestos i'r golwg.

Hon oedd y flwyddyn gyntaf i brofion graddedig gael eu defnyddio yn Leeds a'r drydedd flwyddyn iddynt gael eu defnyddio yng Nghaer Efrog.

Byddent yn hytrach yn brofion y gellid eu sefyll unrhyw bryd pan fyddai'r ymgeisydd ei hun yn barod i wynebu'r sialens.