Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brosiectau

brosiectau

Dylai'r Cynulliad sicrhau cefnogaeth ariannol digonol i brosiectau diwylliannol cymunedol fel bod cyfle i ddiwylliant a chelfyddyd ffynnu ar lefel gymunedol yn ogystal â chenedlaethol.

Bwriad y llinell yw darparu gwasanaeth gwybodaeth a thocynnau rhadffôn sy'n gyfeillgar a llawn gwybodaeth. Cyrhaeddodd rhaglen Addysg a Chymuned y gerddorfa 3,700 o gyfranogwyr trwy 13 o brosiectau outreach trwy Gymru.

Mae wedi cymeryd dros bedair blynedd i gwblhau un o brosiectau mileniwm mwyaf uchelgeisiol Cymru.

Y mae nifer o brosiectau yn ymwneud â hyrwyddo darllen yn y Gymraeg ar waith, sef atodiad ieuenctid i Bapur y Cwm, sef y papur bro lleol, wedi ei gynhyrchu gan blant a phobl ifainc y Cwm.

Wyth o brosiectau technoleg ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 3 a 4.

Ysywaeth, nid oedd i dderbyn unrhyw flaenoriaeth fyddai'n rhwystr ar lwybr un o brosiectau'r Cyngor ei hun.

Y teimlad oedd bod strwythur presennol senedd y Gymdeithas yn gosod unigolion i weithio ar brosiectau ar wahân - tra bod profiad yn dangos mai trwy weithio fel tîm y mae pobl - a'r Gymdeithas - ar eu gorau.