Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brych

brych

Un o'r rhesymau dros fethu bwrw brych yw prinder Magnesiwm yn y nerfau a reola gyhyrau'r llestr.

Salmo trutta - brithyll môr - sewin - gwyniedyn - penllwyd- brych y dail.

Rhoddent ef i'r fuwch pan oedd yn methu bwrw'i brych.

Gosododd rhyw 'awdurdod' neu'i gilydd fastiau dur anolygus yn enw cyfathrebu ar y Rhiw, ac y mae nifer y man feysydd carafannau wedi cynyddu fel pa bai 'Byclins' yn berwi drosodd wrth i ffermwyr sylweddoli fod carafan wen a Saeson brych yn llai o drafferth ac yn fwy proffidiol na defaid a gwartheg.

Rhinwedd y tyddynnwr anhysbys o safbwynt llysieuwr yw na wellodd y tir ac oherwydd hyn mae'r caeau'n frith o flodau gwylltion yn y gwanwyn a'r haf; gwyn y llygad eglur, melyn y gribell felen, coch ysgafn y bengaled a choch tywyll y teim ynghyd â nifer o degeiriannau fel y tegeirian brych Dactylorhiza maculata y tegeirian brych cyffredin D.