Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bryderus

bryderus

Ni phoenodd i holi, fel y gwnai sawl un yn bryderus, ond cyrchu'n sicr i'r llwyfan iawn.

Ond nid dyma'r amser i'w siomi, ac yntau, gan ei fod i roi tystiolaeth, eisoes yn bryderus ac ar binnau.

Mae'r Cyngor hefyd yn bryderus ynglyn â'r diffyg dealltwriaeth o fewn y BBC o gwricwlwm addysg cenedlaethol arbennig Cymru.

(ii) Adroddiad yr Ysgrifennydd Dosbarth bod y Cyngor wedi bod yn bryderus ynglŷn â'r sefyllfa ers blynyddoedd oherwydd y diffyg pwerau sydd ganddo.

Yr oedd yr helgwn, a gadwyd heb damaid o fwyd ar hyd y Saboth, yn anesmwyth am gael cychwyn i'r helfa, a theimla Harri yn bryderus pa ffigur a dorrai efe yn ystod y dydd.

Yn ôl yr Aelod Seneddol Llafur, Bob Marshall-Andrews, un a arwyddodd y cynnig, mae o'n bryderus ynglŷn â diffyg atebolrwydd yr Arglwydd Falconer.

Lledodd hanner gwên bryderus dros ei wyneb, a chliriodd ei wddf.

Safodd gwraig ganol oed o'm blaen gyda golwg bryderus ac ofnus iawn ar ei hwyneb.

''Da ni'n dynesu at y Cerrig hwnnw?' holodd y Paraffîn fymryn yn bryderus a chraffu o'i flaen.

Dwi ddim yn mynd.' 'Ond mae'n rhaid i chi.' Edrychai'n bryderus.

Ar ôl clymu'r wifren wrth ei gar yn ddiogel edrychodd y ffrind tuag at y wal un droedfedd ar ddeg o uchder yn bryderus.

Aeth i fyny'r grisiau simsan, noeth, yn bryderus a churodd yn wylaidd ar y drws.

Prin ei fod yn barod i gydnabod iddo'i hun paham yr oedd mor bryderus ond nid oedd Rowland heb sylwi fod Hywel Vaughan ar goll hefyd.

Yn ôl Mary Marsh, Prif Weithredwr NSPCC, mae canlyniadau'r arolwg yn bryderus.

'Reildro pan ddychwelais ato'n bryderus, sylwais fod ei ddysgl blastig a oedd yn dal arfau'r feddyginiaeth yn gwingo ar gledr fy llaw.

Weithiau, mae'n naturiol fod cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr a thechnegwyr ifainc yn bryderus rhag i lais profiad droi'n ymyrraeth neu hyd yn oed arwain i bylu'r fflam o dân yn eu boliau.