Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bryfed

bryfed

Dyma'r adeg i ddisgwyl ymosodiad y gwahanol bryfed gwyrdd ar rosynnau, llwyni addurnol a choed a llwyni ffrwythau.

Mae gan bryfed, gwenyn a thrychfilod eraill lygaid cyfansawdd sydd a channoedd o lensiau bach bach.

Daw adar a gwiwerod i nythu yn ei changhennau; trychfilod fel cacwn, gwyfynnod, chwilod a gwiddonau i fwyta'r dail; eiddew, uchelwydd, cen, mwsogl, algae a ffyngau i ymosod ar y canghennau a'r rhisgl; adar, pryfed a mamolion i fwyta'r mes, a daw rhagor o bryfed i ymosod ar gwreiddiau sy'n ymestyn ymhell dan y ddaear.

Nid fod y gwely hwnnw'n berffaith, oherwydd gan ei fod yn bren gwnâi gartref di-ail i bryfed bychain braidd yn debyg i foch coed.

mae digon o bryfed a lindys ar gael.

Mae gan y fadfall symudliw lygaid sy'n cylchdroi er mwyn ei galluogi i sylwi ar bryfed.