Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

buddugol

buddugol

Er bod optimistiaeth ar ddiwedd y gerdd, cydnabu'r bardd buddugol fod yna anesmwythder wedi'r Rhyfel.

Manteisiodd rhai o'r cystadleuwyr ar ofynion penagored y gystadleuaeth ac anfon cerddi vers libre cynganeddol i'r gystadleuaeth, gan gynnwys y bardd buddugol.

'Ystrad Fflur' oedd testun yr awdl a John Ellis Williams, un o fyfyrwyr John Morris-Jones, oedd y bardd buddugol.

Pan gyhoeddwyd yn yr Eisteddfod mai Fleur-de-lis oedd ffugenw'r bardd buddugol, ni safodd neb.

'Roedd y bardd buddugol wedi cwympo chwe wythnos ynghynt.

Mi fydd yna 1000 syn rhodd gan y Clwb a sesiynau stiwdio ar raglen Gang Bangor a Radio One Session In Wales yn wobr i'r grwp buddugol.

Byddwn yn cyhoeddi enw'r ysgolion buddugol ar Fai 7.

Llawlyfr Buddugol Eisteddfod Bro Delyn.

ôl i'w enllibwyr yn ystod seremoni'r cadeirio pan anerchodd y bardd buddugol fel hyn:

Cywaith rhwng dau fardd oedd y cerddi buddugol, ac ni chaniateir cywaith yn y gystadleuaeth.

Dafydd Jones, Dremddu Fach oedd awdur y traethawd buddugol ar lên gwerin, hen arferion a thraddodiadau pobol y plwy yn wythdegau'r ddeunawfed ganrif.

Bydd y cyfrifiaduron yn cael eu dosbarthu i'r ysgolion buddugol yn fuan.

(Buddugol yn Eisteddfod y Cymry, Porthcawl)

Bydd enwau'r llyfr Cymraeg a'r llyfr Saesneg buddugol yn cael eu cyhoeddi yng Ngwyl y Gelli ar Fai 28.

Dilyniant gwan ac arwynebol yw'r dilyniant buddugol.

Y buddugol yn ein cystadleuaeth arbennig ar gyfer Diwrnod y Llyfr yw Linda Davage, Brook Cottage, Little Mill, Pont-y-Pwl.

Mewn gwirionedd, lluniodd awdl gywrain ryfeddol, un o'r awdlau buddugol cywreiniaf erioed, ac awdl glasurol a oedd yn efelychu patrymau Beirdd yr Uchelwyr.

'Roedd y dilyniant buddugol yn herfeiddiol, yn gyfoes ac yn llawn o naws y chwedegau a'r saithdegau.

Roedd Dilwyn ac Ifan wedi colli'u gêm o dennis bwrdd ac aethant i eistedd a gwylio'u gwrthwynebwyr buddugol yn chwarae yn erbyn Nic a Dylan.

Yn wir rwy'n credu fod pob cwestiwn wedi ei ateb yn gywir yr wythnos hon nes cyrraedd y rownd derfynol lle mae'r pâr buddugol yn ceisio ennill gwyliau.

Prin yr oedd yr Archdderwydd wedi cyhoeddi enw bardd y gadair nad oedd rhai o swyddogion y Cyngor yn gwerthu o gwmpas y Pafiliwn gopïau o gyfrol y cyfansoddiadau buddugol.

Galw heibio pabell yr Undeb am baned a phrynu copi o'r Cyfansoddiadau buddugol.