Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

buddugoliaeth

buddugoliaeth

mae'r gwyn yn dilyn honiad gan Bacher fod buddugoliaeth India yn erbyn Pacistan yng Nghwpan y Byd wedi ei threfnu ymlaen llaw.

Roedd buddugoliaeth Caerdydd oddi cartre yn erbyn y Saracens yn uchafbwynt y penwythnos diwetha.

Brawddeg bwysica'r iaith ydyw o safbwynt cadw'r iaith fel iaith i'r dyfodol, o safbwynt ennill y tir a gollwyd yn ôl, o safbwynt buddugoliaeth ym myd dysgu.

Ond os ydym am sicrhau buddugoliaeth rhaid mabwysiadur tactegau ymosodol a drylliou hamddiffyn yn hytrach na chanolbwyntio ar ein hamddiffyn ein hunain.

Ni all na charchariad na marwolaeth atal ein buddugoliaeth yn y pendraw.

Roedd buddugoliaeth Evans yn un gymharol hawdd mewn gêm oedd trosodd mewn 54 munud.

Gwynfor Evans yn cyhoeddi bwriad i ymprydio Buddugoliaeth Ildiodd y Torïaid.

I Graham Henry roedd buddugoliaeth 1999 yn drobwynt pendant.

Buddugoliaeth i Gymru ond bydd her y penwythnos nesaf yn llawer anoddach.

Yno fe'i cawn yn ei ffurf Roegaidd, Alelwia Aeth y mawl Iddewig bellach yn rhan o'r mawl Cristnogol, oherwydd dathlu buddugoliaeth yr Oen mae'r alelwia yn Llyfr y Datguddiad.

Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.

Mae carfan ddatblygu Cymru o fewn un gêm i adael Canada gyda record gant y cant ar ôl buddugoliaeth 32 - 17 dros Canada Ifanc yn Calgary neithiwr.

Cychwynnwyd y cyfan gyda buddugoliaeth gyfforddus ond bwysig oddi cartre o bedair gôl dros Wlad yr Iâ.

Wedi tair munud o amser ychwanegol llwyddodd Robert Earnshaw i rwydo'n bert i sicrhau buddugoliaeth gyffyrddus i Gaerdydd.

yn debyg i'w frodyr', eu harwain i'w buddugoliaeth dros eu holl elynion (Heb.

Bydd clwb y brif-ddinas yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth ysgubol dros Bristol Rovers yng Nghwpan Lloegr ddydd Sul.

Ond roedd y dyfarniad ddydd Iau i ganiatau i'r ail-gyfrif barhau yn cael ei ystyried fel buddugoliaeth i'r Dirprwy Arlywydd Al Gore.

Pa goel a fedrwn roi i stori Buddugoliaeth yr Halelwia?

Ond fe ddaeth buddugoliaeth - ac os oedd hi'n annisgwyl, nid buddugoliaeth siawns mohoni.

Doedd goliau Nicky Barmby a Stephen Gerrard ddim digon i Lerpwl sicrhau buddugoliaeth oddi cartre yn erbyn Olympiakos yng Ngwlad Groeg neithiwr.

Mae buddugoliaeth yn Florida'n allweddol i ymgeiswyr y Democratiaid a'r Gweriniaethwyr fel ei gilydd.

Mi fydden sioc enfawr a dweud y gwir, sen ni yn ennill, meddai Andrew Jones, chwaraewr disgleiria Cymru yn eu buddugoliaeth yn y rownd ddiwetha yn erbyn Sir Oxford.

Ni chymrodd fawr o dro iddo ennill y ddwy ffrâm angenrheidiol, 66 - 31 a 70 - 10, a selio buddugoliaeth ysgubol o 13 ffrâm i 5 yn erbyn Hendry.

Daw'r diwedd gyda buddugoliaeth y Saeson.

Bwydid yr ymwybod hwn gan gerddi proffwydol y beirdd brud, fel y'u gelwid, a addawai atgyfodiad gogoneddus i'r genedl a buddugoliaeth ar ei holl elynion.

Rhaid iddyn nhw gael buddugoliaeth yn erbyn Reading ddydd Sadwrn os ydyn nhw am aros yn yr Ail Adran.

Byddai buddugoliaeth yn eu codi i hanner uchaf y tabl.

Yn ôl Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Radio Cymru, bu buddugoliaeth ddydd Sadwrn yn hwb aruthrol i'r garfan gyfan - nid yn unig y rhai oedd yn chwarae.

Doedd tîm cryfa Caerdydd ddim ar y cae neithiwr ond doedd hynny'n poeni dim ar gefnogwyr Merthyr wrth iddyn nhw ddathlu buddugoliaeth gofiadwy.

Roedd De Affrica yn haeddu eu buddugoliaeth.

Buddugoliaeth hawdd i ail dîm Portiwgal yn curor Almaen 3 - 0 gyda Sergio Conceicaou yn sgorior goliau i gyd.

Bu lladdfa fawr a buddugoliaeth nodedig.

Cofnodir yno am ddeuddeg buddugoliaeth a enillwyd ganddo, a'r frwydr ym Mynydd Baddon, in monte Badonis, yn olaf.

Rodd buddugoliaeth dydd Sadwrn yn un oedd ei heisie, a mae honna wedi gwneud y daith, meddai.

Hynny a welwn, wrth gwrs, yn 'Buddugoliaeth Alaw Jim.' Colomennod oedd gan Twm Twm yn y gyfres deledu enwog Fo a Fe.

Hon oedd buddugoliaeth gynta Chelsea oddi cartre ers mis Ebrill y llynedd.

Gwelodd yn dda i ffonio acw wedi buddugoliaeth Cymru dros y Gwyddelod.

Roedd y dyfarniad ddydd Iau i ganiatau i'r ail-gyfrif barhau yn cael ei ystyried fel buddugoliaeth i'r Dirprwy Arlywydd Al Gore.

Carchariadau eto. Buddugoliaeth Llywodraeth Lafur yn cytuno i roi gychwyn ar Sianel Gymraeg a'r Torïaid yn cydsynio.

Y tro hwn, yn fwy nag erioed ers i Henry gyrraedd Cymru, mae'r pwysau arno i brofi'r ffydd hwnnw - ac efallai na fydd crafu buddugoliaeth yn ddigon da y tro hwn.

Yn bendant mae sail i'r peth, pa un ai fydd gêm a buddugoliaeth fel hon yn achosi iddyn nhw newid eu meddyliau ac aros 'mlaen am un tymor arall gawn ni weld.

Rhywsut neu gilydd, fe aeth peth o fwrlwm ein buddugoliaeth i lawr y plwg.

Enllib fflaidd fyddai cyhuddo Saunders Lewis a'r Blaid Genedlaethol o gefnogi Natsi%aeth ac o ddeisyfu buddugoliaeth i'r Almaen.

Llonnwyd calonnau'r rhai a gredai wrth feddwl bod gobaith am ryw gysgod gwan o deyrnas nefoedd ar y ddaear gyda buddugoliaeth ysgubol y Blaid Lafur.

Wrth gwrs, ni ddylsai United fod yn y sefyllfa lle roedd yn rhaid iddyn nhw gael buddugoliaeth i fynd trwodd i'r rownd nesaf.

Yn y Cwpan Cenedlaethol, gôl gan y Ffrancwr Mathias Verschave, yn ystod amser ychwanegol, ddaeth a buddugoliaeth i Abertawe dros Gaerfyrddin ar y Vetch.

Daeth taith hynod lwyddiannus Carfan Ddatblygu Cymru i ben yn Canada nos Sadwrn gyda buddugoliaeth ardderchog arall.

Cwynai'r Iddewon fod nifer o Balestiniaid, wedi i'r Scuds ddechrau cyrraedd, yn hepgor y 'bore da' arferol ac yn cyfarch ei gilydd trwy ddweud 'Bydded i Dduw roi buddugoliaeth i Saddam'.

Daeth tymor Caerdydd yng Nghynghrair Rygbi Cymru a'r Alban i ben neithiwr gyda buddugoliaeth gyffyrddus dros Gaerffili, 43 - 20.

Ar ôl curo Dwyrain Canada nos Wener diwetha daeth buddugoliaeth arall i dîm datblygu Cymru neithiwr - buddugoliaeth o 19 i 13 dros Ontario.

Roedd Derby'n ddyledus iawn i'w capten Dominic Cork am sgorio 83 heb fod mâs gan sicrhau buddugoliaeth i'w dîm gyda phedair pelawd yn weddill.

Cafwyd buddugoliaeth gyffyrddus, perfformiad proffesiynol ac un gôl wefreiddiol.

Thema bwysig, felly, yn ei feddwl yw thema buddugoliaeth ac y mae'n cydio wrth bwyslais yn y meddwl Cristionogol sy'n ymestyn yn ôl i'r ail ganrif, i ddiwinyddiaeth Irenaeus.

O gael buddugoliaeth naill ai yn erbyn Caerloyw neu Colomiers ddechrau'r flwyddyn fe ddylai Llanelli gyrraedd y rownd go-gyn-derfynol.

Mae tîm pêl-droed Lewrpwl wedi codi i'r pedwerydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl buddugoliaeth o 4 - 0 dros Derby, y clwb sydd ar y gwaelod.

Wedi buddugoliaeth y Brenin Edward I ar y Cymry, bu ad- drefnu helaeth yn hanes yr Eglwys.

Mae'r ysgrif Ladin a gerfiwyd arni wedi pylu'n enbyd ond gellir darllen y cofnod mai yn y fangre hon yr enillwyd Buddugoliaeth yr Halelwia yn ugeiniau'r bumed ganrif O.C Sut digwyddodd hynny?

Buddugoliaeth fawr ac Eisteddfod gofiadwy i aelod arall o'r to ifanc o'r beirdd academaidd a rhamantaidd, pobl fel T. Gwynn Jones, R. Silyn Roberts, W. J. Gruffydd ac R. Williams Parry.

Daeth Rhyfel Cartref Sbaen i ben gyda buddugoliaeth i Franco a'r Cenedlaetholwyr.

Mae Cymru'n edrych am eu buddugoliaeth gyntaf ar y lefel yma ers tair blynedd.

Fe gollon nhw 2 - 0 yn Sbaen neithiwr ond fe lwyddo nhw i ddal gafael diolch i'w buddugoliaeth 3 - 0 gartre a sicrhau gêm gyda Valencia ddechrau Mai.

Buddugoliaeth o 108 o rediadau ar ôl i ail fatiad Lloegr ddymchwel.

O fewn mis i'w buddugoliaeth, a hithau wedi derbyn cynigion i fynd i ganu'n broffesiynol, cychwynodd yr Ail Ryfel Byd.

Cael a chael oedd hi, ond bu gôl yn yr hanner cynta gan Teddy Sheringham yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth.

Ond gallwn fod yn siwr fod rhywbeth wedi digwydd, bod sgarmes wedi cymryd lle a bod buddugoliaeth annisgwyl wedi ei hennill.

Noder ymhellach nad oedd y dyn yn helpu i wneud bwyd nac yn helpu i lanhau'r tŷ: cerdded y mynydd y mae Morgan yn 'Buddugoliaeth Alaw Jim' nid cynorthwyo'i wraig er bod Tomi'r crwt wedi bod yn beryglus o dost; mynd 'i ben y drws i synfyfyrio' y mae Wat Watcyn yn 'Diwrnod i'r Brenin,' a mynd yno i 'ddisgwyl am ei frecwast' er bod y dyddiau i gyd yn wag iddo; a beth a wna Idris yn rhan agoriadol 'Gorymdaith' ond gorwedd ar ei wely?

Cododd ran uchaf ei chorff gwyrdd a rhuo buddugoliaeth.

O brofi buddugoliaeth unwaith fe all O'Sullivan synhwyrol fynd rhagddo i wneud hyn dro ar ôl tro.

Roedd Abertawe yn gobeithio am eu buddugoliaeth gynta oddi cartre ers mis Medi yn Northampton neithiwr.

Ai buddugoliaeth fyddai, ai brwydr galed yn erbyn meistri didostur?

Roedd angen buddugoliaeth ar Abertawe i roi hwb i'w hyder ar y Vetch neithiwr.

ni olygai hynny eu bod yn gwrthwynebu rhyfel fel y cyfryw, ac arwydd o hynny oedd y dathliadau a drefnwyd ganddynt ar ôl buddugoliaeth prydain ym mrwydr mrwydr.