Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

budr

budr

Yr oedd yn waith caled, budr a chorfforol iawn yn rowlio metal yn haenau.

Chwaraewr "dawnus ond milain" gydag elfennau "chwerw a budr weithiau" yn ei chwarae.

Daeth y ci defaid butra a welodd JR erioed i ben y bwlch - nid ei fod o wedi gweld llawer o gŵn defaid budr - ac i ddangos ei groeso neidiodd ar fonet y car.

Os na fedr yr Almaenwyr yna fynd â'r bwyd oddi yno wnân nhw byth gredu y medrwn ni wneud hynny." Dechreuodd Marie ail rwbio'r pistol â darn o glwt budr, ac am hir nid oedd sŵn yn yr ystafell ond sŵn y tân nwy yn poeri weithiau.

Dwi ddim yn argymell chwarae budr o gwbl, a dylsai unrhyw un syn anghyfrifol ar y cae dderbyn cerydd haeddiannol.

Roedd heb sachau digon budr o boptu iddyn nhw ar y dechrau, a'r lle'n llwyd dywyll.

'Taw, yr hen 'sglyfaeth budr!

Agorodd y plismon tew y drws iddi a bu'n rhaid iddi gerdded yn droednoeth i dŷ bach budr a oedd yn sglefr o olch.

Hen arferiad budr.

Mae rhywbeth yn wyrdroedig yn y peth: nid perfert fel yr hen ddyn budr, ond merch gall yn ei hoed a'i hamser yn prynu papur 'Dolig ym mis Medi neu'n waeth byth, yn rhuthro am sêls ddechrau ionawr i brynu anrhegion at y 'Dolig nesa'.

Llymeitiodd ei de wrth fwrdd crwn, diliain gyda strempiau digon budr arno.

petrol budr, meddai rhywun wrtho ; yn iawn wedi i 'r llychyn baw setlo i lawr - gyda lwc !

Gwaith budr iawn ydi hwn gan fod y dwr yn y twll a'r dyn yn taro ar yr ebill nes bydd y dwr yn sblasio i bob man.

Diddorol Diflas Golau Tywyll Tawel Swnllyd Diogel Ddim yn ddiogel Del Hyll Glan Budr