Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

buwch

buwch

Petai rhywrai'n digwydd gweld y ffilm hon ar ei hanner, a'r olygfa o'r gweithlu ym mol buwch y sinema, oll yn eu lifrai gwynion a'u helmedau lampiog a'u lanternau yn eu dwylo, gellid maddau iddynt am dybio mai glowyr oedd ar y sgrin.

ond mae detholiad 'gwerthfawr' yno o binwydd Alban, Corsica, Lodgepole ac ati, ond wedi dweud hyn, du-bol-buwch yw y coedwigoedd, cuddfan y llwynog - a dim llawer mwy.

Dyma nhw'n sisial ymlaen wedyn - 'buwch ...

Gorawydd rhywiol (am anifail), gwylltineb rhywiol, gorwasodrwydd (buwch), gorfarchusrwydd (caseg), gorlodigrwydd (hwch).

Ac aeth hen rigymau chwarae fel, 'Beth ydi Tŷ bach haearn, drws yn ei dalcan, Buwch goch i mewn, buwch ddu allan?'

Fe wyddoch sut y bydd buwch yn cicio; rhyw bawennu ymlaen yng nhyfeiriad eich pen a'ch bwced.

Roedd yn werth cant ag ugain ceiniog, sef dwywaith cymaint â buwch.

Dywedir yn Llūn fod saith gūydd yn pori cymaint â buwch.

Aeth yr esboniad yn llawer mwy cymhleth nag yr oedd hi wedi bwriadu iddo fod ac - rhoi i'r pum buwch yn y Cae-dan-tŷ.

Bol buwch ddu go golledig oedd ymddeoliad y ser a'r lleuad dan gymylau trymion y gaeaf hwn ar ei egraf.

Yn y Vita Cadoci fe adroddir enfances y sant a diddorol yw sylwi bod anifail, sef buwch, yn cael ei gipio oddi wrth y dyn a fydd yn athro i Gadog y nos y genir y bachgen, amgylchiadau sy'n peri inni feddwl ychydig am Bryderi a Theyrnon.

Caiff pob adyn chwarae teg yma, heb na dafad na buwch i'w bori a'i sathru a heb unrhyw chwistrelliad angheuol o chwynladdwyr.

"Ma' Dai ni wedi cysgu mas yn amlach na'r un blydi buwch yn Sir Aberteifi."

Buwch bum galwyn os bu un erioed.

Yn Hafod Elwy'r gog a gân, Ond llais y fran sydd amal', Pan fo uchaf gynffon buwch Bydd yno luwch ac eira, Ac yng Ngwytherin, yr un fath, Yr ūd yn las Glangaea

Er enghraiffl, dangosir ar un dudalen lun o ffarmwr yn rhoddi ffisig i'w ych drwy ddefnyddio corn buwch i ddal y diod.

Un bennill sydd ar bob tudalen, sef "Lawr i'r fferm aeth Pam a fi, Buwch ddaeth draw am sgwrs a ni.

Os buoch chwi'n ceisio gwerthu buwch sbeitlyd ryw dro, fe gofiwch fel yr ymddangosai fod holl stūr y farchnad yn tarddu o gylch eich cyfeilles.