Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bwriedir

bwriedir

Hefyd, bwriedir adeiladu arosfan bws ar gyfer teithwyr i Rhuthun.

Bydd y gyllideb gwerthiannau yn dangos faint o gynnyrch yr arfaethir ei werthu a'r elw gros y gellir ei ddisgwyl oddi wrtho; bydd y gyllideb gynhyrchu yn dangos y nifer a'r mathau o nwyddau y bwriedir eu cynhyrchu, a'u gwerth, ac yn y blaen, am bob agwedd ar weithgarwch y busnes.

Fe baratoir cyllideb i ddangos gwerth y nwyddau y bwriedir eu gwerthu dros gyfnod o flwyddyn.

Bwriedir trafod ymhellach ddyfodol Cystadleuaeth Tlws y Ddrama.

Cytunwn fod gan y Cynulliad fel y'i bwriedir trwy'r mesur presennol rym a dylanwad potensial pwysig o ran ei allu deddfwriaethol eilradd.

Ni chaiff Ecstract o'r fath fod yn hwy na phedwar munud a dylid cael caniatad yr Artist os y bwriedir i'r Ecstract wawdio'r Artist neu ei berfformiad neu os yw'r Ecstract o natur rywiol amlwg.

Gan gadw anghenion economi lwyddiannus mewn cof, gobaith BBC Cymru yw datblygu menter newydd sbon yn 2000 - Ysgol Busnesau Bach BBC Cymru - y bwriedir iddi ymdrin â gofynion hyfforddi Busnesau Bach yng Nghymru.

Bwriedir i'r ffeil hon fod o fudd i chwithau:

Pan fydd arian yn caniatau bwriedir cyflogi Swyddog Maes arall.

Bwriedir cynhyrchu ail gyfres ar gyfer y flwyddyn hon.

Ond bwriedir chwarae'r gêm rhwng Caerdydd a Llanelli.

Bwriedir gadael y gofal am anghenion addysgol arbennig yn nwylo'r awdurdodau lleol.

Bwriedir cyrraedd Llundain erbyn 3.30 brynhawn dydd Gwener Medi 22ain.

Dyna, felly, fraslun byr o ffurf a gweithgaredd silia ac fe'i bwriedir fel rhagarwiniad i ystyriaeth o amrywiaethau yn ffurf a swyddogaeth y siliwm yn y Deufalfiaid.

Bwriedir cynhyrchu fersiynau Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yn ogystal a'r Gymraeg (gweler cais IMT.Ff)

Bwriedir lansio pecyn tebyg ar gyfer addysg ac arweiniad Gyrfaoedd yn ystod yr hydref.

Sylwer: Dim ond fel canllaw ar gyfer cael gafael ar RealPlayer y bwriedir y dudalen hon.

Sylwer: Dim ond fel canllaw ar gyfer cael gafael ar RealPlayer a Shockwave y bwriedir y dudalen hon.